Holstebro Kommune

Feriepasning

subpage-img

Tilmelding til feriepasning

Som forælder til et barn i institution skal du oplyse dit barns ferie digitalt til den institution, hvor barnet går. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dit barn i løbet af et ferieår skal afholde 4 ugers ferie, for at der opnås 11. måneders betaling.

Passes dit barn i dagpleje, vuggestue eller børnehave skal ferien oplyses via BørneIntra. Passes dit barn i SFH skal ferien oplyses via SkoleIntra eller Tabulex. Har du spørgsmål eller brug for hjælp, er du altid velkommen til at rette henvendelse til dit barns institution.

Når du planlægger dit barns ferie, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er ferieperioder, hvor institutionerne har fælles feriepasning. Det betyder, at børnene fra de enkelte institutioner samles i institutioner, der holder ferieåbent. Se hvilken ferieinstitution dit barn er tilknyttet. Dagplejen etablerer pasning for børn i dagplejen efter pasningsbehov.
 

Fælles feriepasning i ferieåret 2017/2018


I ferieåret 2017/2018 (perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018) har daginstitutioner, skolefritidshjem og dagpleje fælles feriepasning på følgende tidspunkter: 
 

 • Den 26. maj 2017
 • Ugerne 28, 29 og 30 i 2017 (hovedferien)
 • Den 27., 28. og 29. december 2017 (mellem jul og nytår)
 • Den 15. og 16. februar 2018 (de to sidste dage i skolernes vinterferie)
 • Den 26., 27. og 28. marts 2018 (de tre dage før påske)

Ferie- og lukkedagskalender 2017/2018

Holstebro Kommune har følgende lukkedage: 

 • 5. juni
 • 24. og 31. december

På lukkedagene er der ikke mulighed for pasning. 

 

Fælles feriepasning i ferieåret 2018/2019

I ferieåret 2018/2019 (perioden 1. maj 2018 – 30. april 2019) har daginstitutioner, skolefritidshjem og dagpleje fælles feriepasning på følgende tidspunkter:
 

 • Den 11. maj 2018 (dagen efter Kristi himmelfartsdag
 • Ugerne 28, 29 og 30 i 2018 (hovedferien)
 • Den 27. og 28. december 2018 (mellem jul og nytår)
 • Den 15. februar 2019 (den sidste dag i skolernes vinterferie)
 • Den 15., 16. og 17. april 2019 (de tre dage før påske)

Ferie- og lukkedagskalender 2018/2019

Holstebro Kommune har følgende lukkedage:

 • 5. juni
 • 24. og 31. december

På lukkedagene er der ikke mulighed for pasning.
 

Fælles feriepasning i ferieåret 2019/2020

Ferie- og lukkedagskalenderen for 2019/2020 forventes vedtaget i Udvalget for Børn og Unge maj/juni 2018.

 

Politiske principper


Antallet af dage med fælles feriepasning og lukkedage skal tilsammen udgøre 5 uger pr. ferieår. Falder en eller flere af de 3 lukkedage i en weekend vil der være tilsvarende flere dage med fælles feriepasning. 

Afhængig af antallet af dage med fælles feriepasning placeres dagene i prioriteret rækkefølge som vist herunder: 
 

 • Uge 28, 29 og 30
 • Den 23. december såfremt den falder på en mandag
 • Hverdagene mellem jul og nytår 
 • De 3 hverdage før påske 
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag 
 • 1-2 dage i slutningen af uge 7 (skolernes vinterferie)

Lukkedage

Der er ikke mulighed for pasning:
 

 • 5. juni: Grundlovsdag
 • Den 24. og 31. december

Alle institutioner og dagplejen har lukket på disse dage. Vær opmærksom på, at den 1. maj ikke er en lukkedag.