Referat fra

 

Byrådets konstituerende møde

 

 

Mødedato 10. december 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

Mødet sluttede kl. 17.25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse

 

 

1. Valg af formand.

 

2. Valg af 1. og 2. næstformand.

 

3. Valg af medlemmer til Økonomiudvalg og stående udvalg.

 

4. Valg af medlemmer til øvrige udvalg, bestyrelser og kommissioner m.v.

 

 

 

 

 

 


1. Valg af formand

 

Borgmester: H.C. Østerby (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. Valg af 1. og 2. næstformand.

 

1. Viceborgmester: Torben Gudiksen (B)

 

2. Viceborgmester: Ulla Tørnæs (V)

 

 

 

 

 


3. Valg af medlemmer til Økonomiudvalg og stående udvalg.

 

 

 

Økonomiudvalget

 

9 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Økonomiudvalget af Borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

 

 

1. H.C. Østerby (A) Formand

 

2. Torben Gudiksen (B) Næstformand

 

3. Ulla Tørnæs (V)

 

4. Karsten Filsø (F)

 

5. Eli Vium (O)

 

6. Anders G. Jacobsen (V)

 

7. Jens Kristian Hedegaard (V)

 

8. Nils Ulrik Nielsen (A)

 

9. Bodil Pedersen (A)

 

 


Teknisk Udvalg

 

7 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Teknisk Udvalg 7 medlemmer.

 

 

1. Gubber Kristensen (A) Formand

 

2. Eli Vium (O) Næstformand

 

3. Anders G. Jacobsen (V)

 

4. Finn Orvad (V)

 

5. Susanne Funch (A)

 

6. Per Albertsen (A)

 

7. Klaus Flæng (A)

 

 


Udvalget for Kultur og Fritid.

 

5 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Udvalget for Kultur og Fritid af 5 medlemmer.

 

 

1. Leif Brøgger (V) Formand

 

2. Lene Dybdal (A) Næstformand

 

3. Klaus Flæng (A)

 

4. Gubber Kristensen (A)

 

5. Bibi Mundbjerg (V)

 

 


Social og Sundhedsudvalget.

 

7 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Social og Sundhedsudvalget af 7 medlemmer.

 

 

1. Ulla Tørnæs (V) Formand

 

2. Susanne Funch (A) Næstformand

 

3. Aksel Gade (V)

 

4. Ole Andersen (A)

 

5. Jytte Dideriksen (A)

 

6. Lars Stampe (A)

 

7. Søren Olesen (O)

 

 

 


Udvalget for Børn og Unge

 

7 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Udvalget for Børn og Unge af 7 medlemmer.

 

 

1. Torben Gudiksen (B) Formand

 

2. Jens Kristian Hedegaard (V) Næstformand

 

3. Ali Al Maanaki (A)

 

4. Bodil Pedersen (A)

 

5. Bibi Mundbjerg (V)

 

6. Finn Thøgersen (V)

 

7. Per Albertsen (A)

 

 


Udvalget for Natur, Miljø og Klima

 

5 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Udvalget for Natur, Miljø og Klima af 5 medlemmer.

 

 

1. Karsten Filsø (F) Formand

 

2. Aksel Gade (V) Næstformand

 

3. Lene Dybdal (A)

 

4. Dorthe Pia Hansen (A)

 

5. Finn Thøgersen (V)

 

 

 

 

 

 


Udvalget for Erhverv og Turisme

 

5 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Udvalget for Erhverv og Turisme af 5 medlemmer.

 

 

1. Søren Olesen (O) Formand

 

2. Dorthe Pia Hansen (A) Næstformand

 

3. Ali Al Maanaki (A)

 

4. Jytte Dideriksen (A)

 

5. Jesper Hebsgaard Pedersen (V)

 

 

 


Arbejdsmarkedsudvalget

 

5 Byrådsmedlemmer.

 

I henhold til Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune består Arbejdsmarkedsudvalget af  5 medlemmer.

 

 

1. Lars Stampe (A) Formand

 

2. Kim Bak Kristensen (V) Næstformand

 

3. Anders G. Jacobsen (V)

 

4. Dorthe Pia Hansen (A)

 

5. Ole Andersen (A)

 

 

 


4. Valg af medlemmer til øvrige udvalg, bestyrelser og kommissioner m.v.

 

Nedenfor er oplistet samtlige de udvalg, bestyrelser, kommissioner m.v. Byrådet skal eller har accepteret at ville udpege repræsentanter til.

 

I forbindelse med de enkelte udvalg, bestyrelser, kommissioner m.v. er dels anført om det forudsættes af den/de udpegede skal være medlem af Byrådet.

 

 

 

 

 


Affaldsselskab - Nyt. (nomi i/s, NVRaffald i/s og Skive Renovation 4-S i ét § 60 selskab)

Ifølge samarbejdsaftalen udpeger Byrådet fra sin midte 2 medlemmer til bestyrelsen samt 2 personlige suppleanter. I første bestyrelsesperiode vælges formanden af og blandt Holstebro Kommunes bestyrelsesmedlemmer.

Selskabet skal jf. lov om kommunernes styrelse § 60 er pt. ikke godkendt af Statsforvaltningen. 

 

Byrådsmedlem: Ja

 

Medlem1/formand:           Finn Thøgersen (V)

 

Medlem2: VF1                  Karsten Filsø (F)

 

Suppleant: VF1                Klaus Flæng (A)

 

Suppleant: VF2                Finn Orvad (V)

 

 

 

Balletskolen

 

Ifølge vedtægter af 25. september 2007 udpeger Byrådet til Balletskolens bestyrelse 1 medlem fra Kultur og Fritidsudvalgets midte.

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:                           Udpeges af Kultur og Fritidsudvalget.

 

 

 

Beredskabskommissionen

 

Byrådet skal jf. Beredskabslovens § 9 nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Byrådet træffer bestemmelse om kommissionens sammensætning.

 

Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af Borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være byrådsmedlemmer, valgt af Byrådet.

 

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1/formand:           H.C. Østerby (A)

 

Medlem2: VF1                  Gubber Kristensen (A)

 

Medlem3: VF2                  Eli Vium (O)

 

Medlem4: VF2                  Anders G. Jacobsen (V)

 

 

 

Beskæftigelsesråd

Ifølge lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal Byrådet nedsætte et lokalt beskæftigelsesråd.

Borgmesteren er formand for rådet, dog kan denne beslutte, at formanden for Arbejdsmarkedsudvalget er formand for rådet. Formandens suppleant er henholdsvis viceborgmesteren eller næstformanden i Arbejdsmarkedsudvalget.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Lars Stampe (A)

                                           

Suppleant1: VF1              Kim Bak Kristensen (V)

 

 

 

Bevillingsnævnet

Ifølge lov om restaurations- og hotelvirksomhed § 10 kan Byrådet nedsætte et bevillingsnævn. Bevillingsnævnet består af politidirektøren og indtil 6 andre medlemmer.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Jens Otto Nystrup (A)

 

Medlem2: VF1                  Thomas Betak (B)

 

Medlem3: VF1                  Lene Vernersen (A)

 

Medlem4: VF2                  Anita Støve (O)

 

Medlem5: VF2                  Hanne Clausen (C)

 

Medlem6: VF2                  Troels Moesgaard (K)

 

 

 

Black Box Theatre

 

I henhold til vedtægter godkendt den 15. december 2009 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Morten Flæng (A)

 

Medlem2: VF2                  Torben Strømgaard (V)

 

 

 

Børn og Unge-udvalg iht. retssikkerhedslovens § 18

Byrådet nedsætter et Børn og Unge-udvalg, der består af 2 medlemmer, der vælges af Byrådet blandt dens medlemmer, Byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen. Hvis der er flere dommere i retskredsen, bestemmer Domstolsstyrelsen, hvem af disse der skal modtage hvervet.

Der udpeges 1 stedfortræder for hvert medlem.

Børn og Unge-udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt medlemmer der er valgt af byrådet.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:                           Ole Andersen (A)

 

Medlem2: VF2                  Aksel Gade (V)

 

Suppleant1: VF1              Per Albertsen (A)

 

Suppleant2: VF2              Eli Vium (O)

 

 

 

Dansk Talentakademi

Ifølge vedtægter af 18. juni 2013 udpeger Byrådet formanden samt 1 medlem til bestyrelsen fra Kultur - og Fritidsudvalget. Desuden udpeges 2 personer, der repræsenterer kultur- og undervisnings-området på regionalt eller nationalt plan.

Udpegningen sker for 4 år ad gangen og følger Byrådets valgperiode.

Byrådsmedlem: Ja/Nej.

 

Formand:                           Lars Hansson

 

Medlem1                            Udpeges af Kultur og Fritidsudvalget

 

Medlem2:                           Christian Have

 

Medlem3:                           Per Beck Jensen           

 

 

Danske Diakonhjem

Ifølge vedtægter af 6. december 2006 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til repræsentantskabet.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   Gerthie Betak (B)

 

Medlem2:VF2                   Kirsten Lehmann (V)

 

 

 

De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Ifølge vedtægter godkendt i Kulturstyrelsen den 7. februar 2012 udpeger Byrådet 4 medlemmer, heraf 2 blandt Byrådets midte. Desuden udpeges 2 suppleanter for byrådsrepræsentanterne.

Byrådsmedlem: Ja/Nej.

 

Medlem1 (byrådsmedlem): VF1          Karsten Filsø (F)

 

Medlem2 (byrådsmedlem): VF2          Ulla Tørnæs (V)

 

Medlem3:                                                Michael Metz Mørch

 

Medlem4:                                                Holger Hedegaard (V)

 

Suppleant1:                                           Bodil Pedersen (A)

 

Suppleant2:                                           Leif Brøgger (V)

 

 

Den almenkommunale boliginstitution Plejeboligerne Parkvængets Beboerfond

Ifølge vedtægter fra 1999 skal Byrådet udpege 1 medlem samt 1 suppleant.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Chalotte Vang Mattila (V)

 

Suppleant1: VF1              Steen Bo Petersen (A)  

 

 

 

Den Vestdanske Filmpulje m.b.a

Ifølge vedtægter af 5. april 2013 er en repræsentant fra den største kommunale bidragsyder født formand for bestyrelsen, mens en repræsentant fra den næststørste kommunale eller regionale bidragyder er født næstformand for bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Uffe Sanggaard (F)

 

 

 

Ensemble Midtvest

 

Ifølge vedtægter af 07. april 2010 skal Byrådet udpege 1 person samt 1 suppleant til bestyrelsen.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:                           Leif Brøgger (V)

 

Suppleant:                        Lene Dybdal (A)

 

 

 

Ejerforeningen "Ved Hallen" 

I følge vedtægter af 1.april 1997 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Kim Munkgaard Pedersen (C)

 

 

Ejerforeningen Ulfborg Midtby

Ifølge vedtægter af 9. april 1996 udpeger Byrådet 1 medlem til ejerforeningen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Eli Vium (O)

 

 

 

Ejerlejlighedsforeningen for Musikteatret og Hotel Royal

Ifølge vedtægter af 16. september 2004 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Rasmus Beltofte (B)

 

 

Ekspropriationskommissionen - staten

Ekspropriationskommission vedrørende ekspropriation af fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet

I henhold til ekspropriationsproceslovens §§ 4-6 og § 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 skal Byrådet udpege 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Den samme person må ikke udpeges til Taksationskommissionen jf. § 10, stk. 3. Medlemmet bør have indsigt i vurdering af ejendomme.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:                           Udenfor byrådet/erfaring med fast ejendom –

                                            Flemming Iversen (O)   

 

 

Fredningsnævnet

Fredningsnævnene behandler fredningssager og dispensation fra fredning.

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 35 udpeger Byrådet 1 medlem og 1 suppleant.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Dorthe Pia Hansen (A) 

 

Suppleant1:VF2               Niels Vestergaard (V)

 

 

Frivillighedsrådet

Ifølge frivillighedspolitikken senest revideret den 12. august 2008 skal Byrådet udpege 4 medlemmer og 2 suppleanter til Frivillighedsrådet. Disse skal repræsentere henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget, Børn og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Jytte Dideriksen (A)

 

Medlem2: VF2                  Bibi Mundbjerg (V)

 

Medlem3: VF1                  Ali Al Maanaki (A)

 

Medlem4: VF2                  Aksel Gade (V)

 

Suppleant1: VF1              Dorthe Pia Hansen (A)

 

Suppleant2: VF2              Anders G. Jacobsen (V)

 

 

 

 

Fællesankenævn Nordvestjylland.

 

Antallet af skatte- og vurderingsankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der har i indeværende periode været en forsøgsordning med oprettelse af fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm. Denne ordning bliver i den kommende periode udvidet til at omfatte 10 fællesankenævn.

 

Der etableres et fællesankenævn Nordvestjylland jf. bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013. Fællesankenævnet omfatter kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro og består af 5 medlemmer.

Holstebro Kommune skal indstille 3 kandidater til nævnet og 3 kandidater som personlige suppleanter.

Den ordinære funktionsperiode er på 4 år, således at den begynder den 1. juli i det år, hvor den kommunale valgperiode begynder

Det er et krav, at den enkelte kandidat er valgbar til Byrådet.

Byrådsmedlem: Nej

Medlem1: VF1                  Lene vernersen (A)

 

Medlem2: VF2                  Jan Bech (K)

 

Medlem3: VF1                  Vagn Strandorf (A)        

 

Suppleant1: VF1              Niels Henrik Nielsen (B)

 

Suppleant2: VF2              Hanne Klausen (C)

 

Suppleant3: VF1              Jens Otto Nystrup (A)

 

 

 

Grev Rabens Legat

Ifølge fundats af 19.2.2003 udpeger Byrådet 2 medlemmer.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Claus Hansen (D)

 

Medlem2: VF2                  Joan F. Maarup (C)

 

 

 

Grundlisteudvalget

Ifølge Retsplejelovens § 72 udpeger Byrådet 5 medlemmer til Grundlisteudvalget.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Jess Pilgaard (Ø)

 

Medlem2: VF1                  Jette Hingebjerg (B)

 

Medlem3: VF1                  Vagn Strandorf (A)

 

Medlem4: VF2                  Solveig Sandholm (V)

 

Medlem5: VF2                  Brian Christensen (K)

 

 

 

Holstebro Kommunale Ungdomsskole

Ifølge vedtægter af 1. august 2007 skal Byrådet udpege 3 medlemmer og 3 suppleanter.  

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Henning Jepsen (A)

 

Medlem2: VF2                  Boris Loftager (V)

 

Medlem3: VF1                  Steen Bo Petersen (A)

 

Suppleant1: VF1              Thiheswery Thiaharaja (A)

 

Suppleant2: VF2              Solveig Sandholm (V)

 

Suppleant3: VF1              Morten Nielsen (A)

 

 

 

Holstebro-Struer Havn – Det kommunale Fællesskab

Ifølge vedtægter af 17. marts 2009 består bestyrelsen for Det Kommunale Fællesskab af 9 medlemmer. Struer Kommunes Borgmester er formand og Holstebro Kommunes Borgmester er næstformand. Herudover udpeges 4 medlemmer fra Struer Byråd og 3 medlemmer fra Holstebro Byråd. For hvert medlem udpeges der en suppleant. Endvidere skal der udpeges 1 medlem til Samordningsudvalget.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1/Næstformand:                                              H.C. Østerby (A)

 

Medlem2: VF2                                                             Kim Bak Kristensen (V)

 

Medlem3: VF1                                                             Nils Ulrik Nielsen (A)

 

Medlem4/Samordningsudvalg: VF2                        Eli Vium (O)

 

Suppleant1: VF1                                                         Bodil Pedersen (A)

 

Suppleant2: VF2                                                         Jesper Hebsgaard Pedersen (V)

 

Suppleant3: VF1                                                         Lars Stampe (A)

 

Suppleant4/Samordningsudvalg: VF2                   Søren Olesen (O)

 

 

Hjerl Hedes Byggefond

Ifølge fundats af 2006 skal Byrådet af dets midte udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Ja

Medlem1: VF1                  Klaus Flæng (A)

 

Holstebro Aktivitetscenter

Ifølge vedtægter af 27. marts 2009 udpeger Byrådet 2 medlemmer til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Karen M. Pedersen (C) 

 

Medlem2: VF2                  Solveig Sandholm (V)

 

 

Holstebro Gymnasium og HF.

1 medlem udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

KKR (Kommunernes Kontaktråd) kan udpege 1 medlem til bestyrelsen, men har godkendt, at Holstebro Byråd forestår udpegningen. Bestyrelsesperiode: 01.maj 2010 - 30.april 2014.

Nuværende medlem er Jens Otto Nystrup (A), Hr. Knudsvej 26, 7500 Holstebro.

Byrådsmedlem: Nej

Medlem1: VF1                  Jens Otto Nystrup (A)

 

Holstebro Handicapråd

Efter retssikkerhedslovens § 37 a skal Byrådet nedsætte et handicapråd.

Ifølge vedtægter udpeger Byrådet:

·                                                                         et medlem af Social og Sundhedsudvalget, Ulla Tørnæs (V)

·                                                                         et medlem af Arbejdsmarkedsudvalget,

·                                                                         et medlem af Udvalget for Børn og Unge.

De respektive forvaltningsdirektører udpeger 1 medarbejder fra Social og Sundhedssektoren og 1 medarbejder fra Børn og Ungesektoren.

Der udpeges personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1/Social og Sundhedsudvalget VF2         Ulla Tørnæs (V)              

 

Medlem2/Arbejdsmarkedsudvalget: VF1               

 

Medlem3/Udvalget for Børn og Unge: VF1           

 

Suppleant1: VF2                                                         Aksel Gade (V)

 

Suppleant2: VF1                                                         Susanne Funch (A)

 

Suppleant3:  VF1                                                        Per Albertsen (A)

 

 

Holstebro Kunstmuseum 

Nye vedtægter af 4. oktober 2013 er godkendt af Byrådet den 12. november 2013. Herefter udpeger Byrådet 4 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer er fra Byrådets midte og 2 medlemmer uden for Byrådet og Holstebro Kommunes organisation.

Byrådsmedlem: Ja/Nej.

 

Medlem1: VF1                  Lene Dybdal (A)

                                           

Medlem2:VF2                   Arne Nielsen (K)

 

Medlem3:VF1                   Rasmus Beltofte (B)

 

Medlem4:VF2                   Ulla Tørnæs (V)

 

 

 

Holstebro Musikskole

Ifølge vedtægter af 16. november 2006 skal Byrådet udpege 3 blandt dets midte.

 

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF2                  Jens Kristian Hedegaard (V)

 

Medlem2:VF1                   Gubber Kristensen (A)

 

Medlem3:VF2                   Bibi Mundbjerg (V)

 

 

 

Hegnssyn

Hegnssynet tager ved hegnssynsforretninger bl.a. stilling til tvister i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn, samt hegnenes vedligeholdelse.

Ifølge hegnsloven § 27 udpeger Byrådet 3 medlemmer og 3 personlige suppleanter. Mindst 1 skal være plantningskyndig og mindst 1 skal være bygningskyndig. Byrådet skal på sit konstituerende møde udpege formanden. Hegnssynets medlemmer kan alene vælges blandt kommunens egne borgere.

Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1/Formand: VF1                        Martin Jansen (B)

 

Medlem2:VF2                                        Jan Graversen (V)

 

Medlem3:VF1                                       Per Albertsen (A)

 

Suppleant1:VF1                                    Morten Nielsen (A)

 

Suppleant2:VF2                                    Lars Kirk Christiansen (O)

 

Suppleant3:VF1                                   Ole Andersen (A)

 

 

Hjemmeværnet - Distriktsudvalg

Hjemmeværnslovens §§ 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar 2007.

Udvalgene træffer afgørelser om optagelse af frivillige i hjemmeværnet.

 

Distriktsudvalgene består af en formand og 4 til 10 medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra hver af landets kommunalbestyrelser.

 

Der indstilles 1 medlem pr. kommune til distriktsudvalget, dog således, at der indstilles mindst 4 medlemmer pr. distriktsudvalg.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF2                   Henning Nielsen (V)

 

HMN Naturgas I/S

I henhold til det fusionerede selskabs vedtægter skal der udpeges 1 medlem og 1 personlig stedfortræder blandt Byrådets midte til selskabets repræsentantskab.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:VF1                   Nils Ulrik Nielsen (A)

 

Suppleant1:VF2               Finn Orvad (V)

                                           

 

 

Idrætsefterskolen Lægården

Ifølge vedtægter af 26. september 2005 skal Byrådet udpege 1 medlem.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF2                   Karsten E. Olesen (C)

 

 

 

Integrationsråd - flygtninge og indvandrere i Holstebro Kommune

Ifølge vedtægter af 15. september 2009 skal Byrådet udpege samtlige 11 medlemmer af rådet. De 9 medlemmer udpeges efter indstilling fra lokale flygtninge- og indvandreforeninger, skolebestyrelser, lokale foreninger m.m., mens 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Byrådet.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   Thiheswery Thiaharaja (A)

 

Medlem2: VF2                  Malak Karnib (V)

 

Suppleant1: VF1              Majbritt Kjærgaard (F)

 

Suppleant2:VF2               Richard Møller (O)

 

 

 

Jens Nielsens billeder

Ifølge aftale af 1. oktober 1987 mellem Jens Nielsens Museum og Holstebro Kommune, har Byrådet forpligtet sig til at udpege 3 medlemmer.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   Klaus Flæng (A)             

 

Medlem2:VF2                   Arne Nielsen (K)

 

Medlem3:VF1                   Charlotte Gjervig (A)

 

 

 

Karup Lufthavn

Ifølge Andelsselskabskontrakt fra 2007 skal Byrådet udpege 2 medlemmer, hvoraf den ene skal repræsentere erhvervslivet/organisationerne.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   H.C. Østerby (A)             

 

Medlem2:VF2                   Arne Lægaard

 

 

 

 

KIMO

 

Kommunernes Internasjonale Miljøorganisation.

 

Ifølge forretningsorden for KIMO Danmark af 17. september 2009 udpeger Byrådet 1 politisk repræsentant til KIMO Danmarks repræsentantskab.

 

Byrådsmedlem:Ja

 

Medlem1: VF1                     Karsten Filsø (F)

 

 

 

 

KL’s repræsentantskab

KL’s repræsentantskab virker som rådgivende organ for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne.

Borgmesteren er født medlem af repræsentantskabet. Der udpeges 1 suppleant for Borgmesteren.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:                                                H.C. Østerby (A)

 

Suppleant1 for borgmesteren:            Torben Gudiksen (B)

 

 

 

Kredsråd vedr. politiets virksomhed

Af retsplejelovens §§ 111-113, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 oprettes et kredsråd vedr. politiets virksomhed.

Kredsrådet består af politidirektøren og Borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Der vælges 1 stedfortræder for Borgmesteren blandt Byrådets midte.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:                                                H.C. Østerby (A)

 

Stedfortræder for Borgmesteren:        Torben Gudiksen (B)

 

 

 

Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland.

 

Kulturregionen er organiseret med en politisk styregruppe bestående af kulturudvalgsformændene i de deltagende kommuner

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem:                             Leif Brøgger (V)

 

 

 

Kultursamarbejdet i Midt og Vestjylland

Ifølge vedtægt af 1. januar 2007 består bestyrelsen af 11 medlemmer.

6 medlemmer udpeges af kommunerne. Hver af de 6 kommuner er repræsenteret ved kulturudvalgsformændene.

 

Byrådsmedlem:Ja

 

Medlem:                             Leif Brøgger (V)

 

 

 

17. juli-fonden (Krogsdalfonden)

Ifølge vedtægter af 15. juli 1998 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Joan F. Maarup (C)

 

 

 

Kultur og frivillighedshuset

Ifølge vedtægter fra 4.6.2013 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Rebekka Rughave (Ø)

 

 

 

Landsdelscenter Midt-Vest 

Til bestyrelsen udpeges kommunens Borgmester og 1 politisk repræsentant fra oppositionen.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  H.C. Østerby (A)

 

Medlem2: VF2                  Jens Kristian Hedegaard (V)

 

 

 

LAG Holstebro

Ifølge vedtægter skal Holstebro Kommune udpege 1 medlem samt suppleant til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: nej

Medlem1: VF1                  Andreas Vestergaard (A)

Suppleant1: VF2             Finn Thøgersen (V)

 

Legat til fremme af internationalt samarbejde og forståelse

Ifølge legatfundats af 6.2.1974 udpeger Byrådet 5 medlemmer til legatbestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   Hans Chr. Noe (B)

 

Medlem2:VF1                   Morten Nielsen (A)

 

Medlem3:VF2                   Niels Christiansen (K)

 

Medlem4:VF2                   John Thorsø (C)

 

Medlem5:VF2                   Leif Strandby (V)

 

 

 

Leverandørforeningen af 1990 - L90

Ifølge vedtægter af 22. maj 2007 udpeger Byrådet blandt dets midte 2 medlemmer samt 2 personlige suppleanter til repræsentantskabet

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:VF1                   Nils Ulrik Nielsen (A)     

 

Medlem2:VF2                   Finn Thøgersen (V)

 

Suppleant1:VF1               Klaus Flæng (A)

 

Suppleant2: VF2              Anders G. Jacobsen (V)

 

 

 

Limfjordsrådet – Det politiske forum

 

Af vedtægter fra 1. februar 2010 fremgår, at:

 

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. Det Politiske Forum sammensættes af 1 -2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere).

1 suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Karsten Filsø (F)

 

Medlem2: VF2                  Aksel Gade (V)

 

Suppleant1: VF1              Jytte Dideriksen (A)

 

Suppleant2: VF2              Finn Thøgersen (V)

 

 

 

Midtjyske Jernbaner A/S (VLTJ)

Ifølge aktionæroverenskomst af skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej

 

Medlem1: VF2                  Jens Kristian Hedegaard (V)             

 

 

 

Nr. Vosborg.

Ifølge vedtægter fra 8. december 2006 er Borgmesteren og formanden for Kultur og Fritidsudvalget fødte medlemmer af bestyrelsen.

 

Byrådsmedlem:Ja

 

Medlem1:         H.C. Østerby (A)

 

Medlem2:         Leif Brøgger (V)

 

 

 

Netværk Limfjorden (Turisme)

 

I henhold til vedtægter 29.04.2008 skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen fra Limfjordskommunerne i Region Midtjylland.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                     Jytte Dideriksen (A)

 

 

 

Newco Scenen

Ifølge vedtægter af 22. september 2010 skal Byrådet udpege 2 medlemmer af bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Michael Christiansen

 

Medlem2: VF2                  Arne Lægaard (V)

 

 

 

NUPARK – den erhvervsdrivende fond.

Ifølge vedtægter af 22. marts 2010 skal Byrådet udpege 3 personer til bestyrelsen, hvoraf 1 skal udpeges som repræsentant for erhvervslivet og ikke må være medlem af nogen kommunalbestyrelse.

Byrådsmedlem: Nej

 

Medlem1: VF1                  H.C. Østerby (A)

 

Medlem2:  VF2                 Ulla Tørnæs (V)

 

Medlem3: VF1                  Asbjørn Christensen     

 

 

 

Operaen i Midten.

 

Ifølge vedtægter fra 2007 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

 

Byrådsmedlem: nej

 

Medlem1: VF2                     Joan F. Maarup (C)

 

Overtaksationskommissionen, lov om offentlige veje.

Overtaksationskommissionen efterprøver i overensstemmelse med lovens § 54 de afgørelser, der er truffet af Taksationskommissionen.

I henhold til §§ 58 -58a og § 60 i lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011 skal Byrådet udpege 1 medlem til Overtaksationskommissionen. Medlemmet skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet

instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Alex Nybo Nørgaard (B)

 

 

Produktionskolen i Nordvestjylland. (Lemvig Produktionsskole)

Ifølge vedtægter af 4. marts 2013 udpeger Byrådet i Holstebro Kommune 1 medlem.

Byrådsmedlem: Nej

Medlem1: VF1                  Dorthe Pia Hansen (A)

 

P. Bojsens Mindelegat

Ifølge legatfundats fra 1989 udpeger Byrådet 1 medlem blandt beboerne i det tidligere Ulfborg Hovedskoles distrikt.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Jens Ebbensgaard (V)

 

 

 

 

Skoleskibet "Marilyn Anne"

Ifølge vedtægter fra 1988 udpeger Byrådet 2 medlemmer blandt dets midte samt 2 suppleanter for disse.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Bodil Pedersen (A)

 

Medlem2: VF2                  Bibi Mundbjerg (V)

 

Suppleant1: VF1              Rasmus Beltofte (B)

 

Suppleant2: VF2              Eli Vium (O)

 

 

 

Social & Sundhedsskolen, Herning

Ifølge vedtægter af 1. januar 2007 skal Byrådet udpege 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Susanne Funch (A)

 

 

Syrach Larsens Plantage

Ifølge overenskomst af 12. juni 1972 udpeger Byrådet 3 medlemmer.  

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Gerthie Betak (B)

 

Medlem2: VF2                  Kurt Bjerre (V)

 

Medlem3: VF1                  Morten Nielsen (A)

 

 

 

Sluseudvalg for Nissum Fjord

 

I henhold til lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. skal kommunalbestyrelserne for hver af de kommuner, der grænser til fjorden udpege 1 medlem til udvalget.

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF2                  Aksel Gade (V)

 

 

 

Støttekomite for KFUMs SoldaterRekreation i Holstebro.

 

I henhold til kommissorium af 14. december 2010 for støttekomiteen KFUMs SoldaterRekreation kan Byrådet udpeger 1 medlem til komiteen.

 

Medlem1:                           Carl Højhus (K)

 

 

 

Thorsminde Havn (Kommunal selvstyrehavn)

 

Ifølge vedtægter af 1. januar 2012 består bestyrelsen af 5 medlemmer der vælges af Byrådet. 2 medlemmer skal være politikere. For hvert medlem udpeges 1 personlig stedfortræder.

 

Byrådsmedlem: Ja/Nej

 

Medlem1:         Michael Metz Mørch

 

Medlem 2:        Alex Wurtz

 

Medlem 3:        Kurt Madsen

 

Medlem 4: VF1                    Karsten Filsø (F)

 

Medlem 5: VF2                    Eli Vium (O)

 

Stedfortræder1: VF1           Frederik Madsen (Ø)

 

Stedfortræder2: VF2           Aksel Gade (V)

 

Stedfortræder3: VF1           Morten Nielsen (A)

 

Stedfortræder4: VF2           Jens Kristian Hedegaard (V)

 

Stedfortræder5: VF1           Rasmus Beltofte (B)

 

 

 

Thorsminde Varmeværk A.m.b.a.

 

Iflg. vedtægter af 6. oktober 2005 skal Byrådet udpege 1 medlem.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Jens Ebbensgaard (V)

 

 

 

TV Midt/Vest - Repræsentantskabet

Byrådet skal udpege 1 medlem.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  H.C. Østerby (A)

 

 

 

Turistgruppen Vestjylland

 

I henhold til vedtægter af januar 2011 skal der udpeges 1 medlem til bestyrelsen.

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:VF2                   Jesper Hebsgaard Pedersen (V)

 

 

Trafikselskabet i Region Midtjylland - Midttrafik

Ifølge vedtægter af 1. januar 2007 skal hver kommune i regionen udpege 1 medlem til repræsentantskabet af Byrådets midte og evt. 1 suppleant.  

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Gubber Kristensen (A)

 

Suppleant1: VF2              Anders G. Jacobsen (V)

 

 

 

Taksationskommissionen - staten

Taksationskommissionen efterprøver afgørelser truffet af Ekspropriationskommissionen vedrørende ekspropriation af fast ejendom for staten eller for koncessionerede selskaber, når der i lovgivningen er hjemlet ekspropriation til formålet

I henhold til ekspropriationsproceslovens §§ 7-7 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 20. november 2008 skal Byrådet udpege 1 medlem til Ekspropriationskommissionen. Den samme person må ikke udpeges til Ekspropriationskommissionen jf. § 10, stk.3. Medlemmerne bør have indsigt i vurdering af ejendomme.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF2                  Jens Hvass (C)               

 

 

 

Taksationskommissioner, lov om offentlige veje

 

Taksationskommissioner træffer afgørelse om erstatningsspørgsmål, jf. lovens § 52.

 

I hht. lov om offentlige veje, § 57, § 58 a og § 60, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, udpeger Byrådet 2 personer, der for Byrådets funktionstid optages på en liste over medlemmer af den Taksationskommission, som omfatter kommunen. Medlemmer af Taksationskommissioner skal have behørig indsigt i vurdering af ejendomme.

 

Taksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktioner om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens § 58 a.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Arne Kubert (B)

 

Medlem2: VF2                  Henning Nielsen (V)

 

 

Ulfborg-Vemb lokalhistorisk arkiv

Ifølge vedtægter af 31. oktober 2012 udpeger Byrådet 2 medlemmer.

Byrådsmedlem: Nej.

 

 

Medlem1:VF1                   Lene Dybdal (A)

 

Medlem2: VF2                  Eli Vium (O)

 

 

Uddannelsescenter Holstebro.

Uddannelsescenter Holstebro er en sammenlægning af Center for erhvervsrettet Udannelse, Holstebro Tekniske Skole og Holstebro Handelsskole.

Ifølge godkendte vedtægter af 11. juni 2010 udpeges 1 medlem af Byrådet. Medlemmet skal så vidt muligt have sæde i Byrådet.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Lars Stampe (A)

 

 

 

Uddannelsescenter Mariebjerg 

Ifølge styrelsesvedtægter af 6. februar 2007 skal Byrådet udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1: VF1                  Anne Lise Holst Jensen (F)

 

Medlem2: VF2                  Jens Kristian Hedegaard (V)

 

 

 

Valgbestyrelse - Folketingsvalg

Efter folketingsvalglovens §§ 23-28 og § 31, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 11. februar 2013 udpeger Byrådet 5 medlemmer og 5 personlige suppleanter. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Ja.

 

 

Medlem1/Formand:         H.C. Østerby (A)

 

Medlem2: VF1                 

 

Medlem3: VF1                 

 

Medlem4: VF2                  Ulla Tørnæs (V)              

 

Medlem5: VF 2                 Anders G. Jacobsen (V)                     

 

Suppleant1: VF1             

 

Suppleant2: VF1             

 

Suppleant3: VF1             

 

Suppleant4: VF2              Søren Olesen (O)          

 

Suppleant5: VF2              Finn Orvad (V)

 

 

 

Valgbestyrelse - kommunalvalg

Efter kommunal- og regionalvalglovens §§ 13-15 og § 18, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 11. februar 2013 udpeger Byrådet mindst 5 og højest 7 medlemmer samt personlige suppleanter. Borgmesteren er født formand for bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1/Formand:         H.C. Østerby (A)

 

Medlem2:VF1                  

 

Medlem3:VF1                  

 

Medlem4:VF1                  

 

Medlem5:VF2                   Ulla Tørnæs (V)              

 

Medlem6:VF2                   Anders G. Jacobsen (V)

 

Medlem7:VF2                   Søren Olesen (O)

 

Suppleant1:VF1              

 

Suppleant2:VF1              

 

Suppleant3:VF1              

 

Suppleant4:VF1              

 

Suppleant5:VF2               Finn Orvad (V)

 

Suppleant6:VF2               Leif Brøgger (V)

 

Suppleant7:VF2               Eli Vium (O)

 

 

 

Valgbestyrelse – skolebestyrelsesvalg.

 

Ifølge § 10, stk. 2, skal Byrådet udpege 1 medlem til valgbestyrelsen for hver skole.

 

Byrådsmedlem: Nej.

 

Udpeges af Børn og Ungeudvalget.

 

 

 

Medlem

Birkelundskolen     

 

Borbjerg Skole         

 

Ellebækskolen        

 

Halgård Skole         

 

Idom-Råsted Skole

 

Mejrup Skole           

 

Naur-Sir Skole        

 

Nr. Felding Skole    

 

Rolf Krake Skolen  

 

Sct. Jørgens Skole 

 

Sevel Skole             

 

Skave Skole

 

Staby Skole             

 

Storåskolen             

 

Sønderlandsskolen                                   

 

Tvis Skole                

 

Ulfborg Skole          

 

Vemb Skole             

 

Vinderup Kommuneskole

 

 

 

Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S

Ifølge vedtægter af 2.12.1993 udpeger Byrådet 2 medlemmer og 2 personlige suppleanter. Iflg. vedtægterne udpeges medlemmerne så vidt muligt blandt bestyrelsen for Vestforsyning.

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Nils Ulrik Nielsen (A)

 

Medlem2: VF2                  Finn Orvad (V)

 

Suppleant1: VF1              Klaus Flæng (A)

 

Suppleant2: VF2              Jens Kristian Hedegaard (V)

 

 

 

Vejfredsloven - Vurderingsmænd

Efter Mark- og vejfredslovens §§ 21-23, jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007 beskikker Byrådet 3 vurderingsmænd. Byrådet udnævner formanden.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1/Formand: VF1                      Søren Hansen (B)

 

Medlem2: VF2                                      Lars Kirk Christiansen (O)

 

Medlem3: VF1                                       Per Albertsen (A)

 

 

 

Vestforsyning A/S

Ifølge vedtægter af 22. maj 2013 varetages selskabets overordnede ledelse af bestyrelsen.

Bestyrelsen vælger af sin midte 1 formand og 1 næstformand. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1:                           Nils Ulrik Nielsen (A)

 

Medlem2:                           Finn Orvad (V)

 

Medlem3:                           Jens Kristian Hedegaard (V)

 

Medlem4:                           Bodil Pedersen (A)

 

Medlem5:                           Klaus Flæng (A)

 

Medlem6:                           Arne Lægaard

 

 

 

VIA University College – Pædagoguddannelsens Studieråd.

 

Af vedtægter af 23. januar 2009 for studierådet fremgår det, at der skal udpeges 2 medlemmer af Holstebro Kommune.  

 

Byrådsmedlem: Ja.

 

Medlem1: VF1                  Susanne Funch (A)

 

Medlem2: VF2                  Jens Kristian Hedegaard (V)

 

 

Videncenter for fødevareudvikling (VIFU)

Efter vedtægter af 29. juli 2009 skal Holstebro Kommune udpege 1 repræsentant til Videncenter for fødevareudvikling.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:                           Lars Møller

 

 

 

Vinderup Realskole

Ifølge vedtægter af 20. marts 2007 udpeger Byrådet 1 medlem til bestyrelsen.

Byrådsmedlem: Nej.

 

Medlem1:VF1                   Vinni Flæng (A)

 

 

 

Kommunaldirektøren bemyndiges til at indarbejde ændringsforslagene af 6. december 2013.