Holstebro Kommune

Finansøkonom-studerende

subpage-img

Hvad får du ud af din virksomhedspraktik?

 Du og din vejleder fastlægger mål for dit læringsudbytte i din praktikperiode, og dermed også rammerne for dine opgaver inden for analyse og økonomi.

Derudover får du muligheden for at koble teori fra din uddannelse med vigtige erfaringer med praksis i en kommunal organisation. Du får sat ord og billeder på dagligdagen og prøver kræfter med opgaver, som kommunens forvaltninger arbejder med.

Vi ønsker at klæde dig bedst muligt på til at få mest muligt ud af din virksomhedspraktik og afholder fælles introduktion for finansøkonomstuderende. Her introducerer vi dig og din medstuderende til blandt andet kommunens personalepolitikker,  det politiske og organisatoriske niveau. Du vil desuden indgå i fælles refleksionsøvelser, hvor de studerende i fællesskab reflekterer og drager hinandens læring i spil.

Vores forventninger til dig 

Vi forventer, at du som studerende, udviser høj grad af professionalisme og engagement og respekterer kravene om fortrolighed, etik og de øvrige værdier i Holstebro Kommune.

Facts

Holstebro Kommune stiller hvert år 3 studiepraktik-pladser til rådighed for finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Midtvest, Holstebro. Eksempelvis i forvaltningssekretariater, Økonomi og Teknik og Miljø, m.fl.
Studiepraktikpladserne opslåes og søges via hjemmesiden i foråret og besættes i løbet af sommeren.

Kontakt

HR-Udvikling

Uddannelseskonsulent
Kirsten Skovgaard

Kirsten.skovgaard@holstebro.dk
Tlf. 96117308

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521