Holstebro Kommune

Fra viden til vaner

subpage-img

Om projektet

Sundhedsprojektet Fra viden til vaner er udviklet i et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Børnehjertefonden. Formålet med projektet er at give medarbejderne i dagtilbud praksisnær viden om sundhed, kost og bevægelse samt i fællesskab at udvikle redskaber til at kunne implementere det i hverdagen. Læs mere i projektbeskrivelsen og evalueringen.

Samarbejdet om Fra viden til vaner med Børnehjertefonden er afsluttet, men der arbejdes i Holstebro Kommune fortsat med ”Fra viden til vaner” med henblik på at fastholde og videreudvikle arbejdet sundhed og bevægelse i dagtilbud.

Rumlekassen

Alle institutioner og dagplejen har modtaget en ”Rumlekasse”, som indeholder inspirationskort med sjove og sunde opskrifter og idéer til leg og bevægelse. Rumlekassen er udviklet af studerende tilknyttet Børnehjertefonden. Se inspirationskort fra Rumlekassen her.

Idræt, leg, bevægelse og sundhed i dagtilbud

Til at videreudvikle Fra viden til vaner og andre initiativer inden for bevægelse i Dagtilbud er der nedsat en netværksgruppe: ”Idræt, leg, bevægelse og sundhed i dagtilbud” med deltagerne:

  • Iben Bjerg Hollesen, ergoterapeut
  • Dorte Brandt Hansen, dagplejepædagog
  • Inge Hansen, pædagogisk konsulent
  • Janne Stengaard, støttepædagog
  • Karen Marie Krogh Pedersen, idræts- og bevægelseskonsulent 

Rumleuge i uge 36

Som opfølgning på Fra viden til vaner, afholdes der hvert år i uge 36 ”Rumleuge” for alle dagtilbud i Holstebro Kommune. I Rumleugen har institutioner og dagplejere et ekstra fokus på sundhed, krop, sanser og bevægelse. 

Rumleugen skydes i gang med en børnetegnekonkurrence, hvor alle dagplejere og institutioner kan deltage med deres tegning. Vinderens tegning bruges som motiv på plakaten for Rumleugen. Se plakaten fra 2014 og plakaten fra 2015.

Rumlesjov, leg og bevægelse på Holstebro børnebibliotek

I september og oktober 2015 blev der afholdt ”Rumlesjov på børnebiblioteket” i et samarbejde mellem Holstebro Børnebibliotek, Børn og Unge samt Pædagoguddannelsen fra VIA i Holstebro. 

”Rumlesjov på børnebiblioteket” blev skudt i gang i ”Rumleugen” i uge 36. I løbet af ”Rumlesjov på børnebiblioteket” har studerende fra pædagoguddannelsens Sundhedsfremme- og bevægelseslinje arrangeret tre sjove formiddage med aktiviteter for 3-6-årige børn, deriblandt børnezumba i Lillesalen, tovtrækning i bibliotekssalen, smagsprøver i Rådhushallen samt sanseoplevelser, rumlemassage og rumleskattejagt i børnebiblioteket. Mere end 200 børnehavebørn fra 8 forskellige institutioner deltog med stor fornøjelse i aktiviteterne og gik derfra med æbler og postkort om Rumlesjov. Det forventes, at projektet gentages i 2016, og der arbejdes på fortsat at udvikle konceptet. Se billeder fra Rumlesjov på Børnebiblioteket under Galleri.

Kontakt

Børn og Unge

Projektleder
Henriette Madsen

Henriette.Madsen@holstebro.dk
Tlf.: 2118 9859