Holstebro Kommune

Gågader

subpage-img

Gågader og torve

I maj 2001 påbegyndte man omlægningen af Holstebros gågader til den nuværende udformning med start i Nørregade. Et akut behov for renovering af fjernvarmeledningerne gjorde det nødvendigt at opgrave store dele af gaden, og det gav samtidig mulighed for at få opfyldt et længe næret ønske om en ny belægning.

Første etape, som gennemførtes i løbet af 2001 og foråret 2002, omfattede Nørregade med tilhørende dele af sidegaderne Bisgårdgade, Sct. Jørgens Gade, Danmarksgade, Rådhusstræde og Horsstræde.

I 2003-2004 stod 2. etape for tur. Store Torv med de tilhørende sidegader Vestergade, Østergade og Grønsgade.
 

I Nørregade og de øvrige omlagte gågadestrækninger er der valgt en gadebelægning med et 4 m bredt flisetæppe i rosagrå granit, ilagt bordurbånd i blågrå granit i en rytme, som vil styrke oplevelsen af gadens smalle kurvede forløb med stigning mod nord. Flisetæppet er placeret i gademidten - afgrænset af brændte grå chaussésten langs husfacaderne. Overgangen mellem chaussésten og fliser afgrænser butikkernes udstillingsareal.

I gadens vestlige side er placeret 3 rækker chaussesten med kløvet overflade i langsgående retning og heri er placeret afløbsriste og markeringssten i en fast rytme gennem gaden. De tre rækker chaussésten fungerer desuden som ledelinie for blinde.

I 2014 blev Brostræde og Brotorvet omlagt. Der blev valgt en klinkbelægning som på Den Røde Plads, blot lidt mørkere. I 2016 påbegyndes omlægningen af Sønderlandsgade også med en klinkbelægning.

Udsmykning af Bjørn Nørgaard

De 3 kryds ved Horsstræde, Rådhusstræde og Sct. Jørgens Gade har fået en særlig kunstnerisk udsmykning af professor Bjørn Nørgaard.

Udsmykningen er udformet som en særlig bearbejdning af belægningen i de cirkulære felter suppleret med en vanddyse i midten. Det rislende vand spredes ud over cirklerne og skaber spil i stenenes farver. Der er lys i cirklens kant og i vanddysen.

Torvet ved Vandkunsten

Fra Sct. Jørgens Gade til Bisgårdgade udvider gågaden sig og danner et tragtformet rum. For at understrege strækningens torvekarakter er der anvendt et særligt belægningsmønster med inspiration i Helge Bertrams Vandkunst og udsmykning fra 1974. Belægningen består af de to typer granit fra gadestrækningerne.

Vandkunsten er renoveret med udgangspunkt i den oprindelige idé af Helge Bertram.

Belysning og inventar

På de smalle gadestrækninger er ophængt gadelamper i enkel og tidløs udformning. På torvet ved Vandkunsten og på bredere gadestrækninger er lamperne placeret på standere.

Affaldskurve er placeret efter behov, fortrinsvis i forbindelse med sidegade, smøger og passager.

Bænke er placeret, hvor det er muligt. Eksempelvis under træer, i sidegader og på torvet ved Vandkunsten.

Cykelstativer placeres fortrinsvis i sidegader for at mindske cykling eller trækken med cykler i gågaden.

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Trafik og Park

E-mail: trafikogpark@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7555

Kirkestræde 11
7500 Holstebro