Gratis fiskeri

subpage-img

Gratis ud med snøren i Holstebro Kommune

Dele af kommunens fiskevand ved Storå, Vegen Å, Råsted Lilleå og Vandkraftsøen gives fri.

Det er gratis for personer med folkeregisteradresse eller sommerhus i Holstebro Kommune, at fiske ved en del af kommunens arealer ved Storå, Vegen Å og Vandkraftsøen i Holstebro by. Det har byrådets Natur- og Miljøudvalg besluttet i 2008 og videreført ved senere beslutninger senest i april 2016. Den eneste forudsætning er, at man på forhånd har betalt for det statslige fisketegn, hvis man er i aldersgruppen 18-65 år.

Muligheden for gratis fiskeri skal gavne tilgangen til lystfiskeri, hvor krav om medlemskab af en forening for nogen kan virke som en barriere for at starte på en sund fritidsinteresse. Kommunens institutioner har også mulighed for at arrangere gratis fisketure til de kommunale fiskestrækninger.
 

Sådan kan jeg fiske gratis

Lystfiskere i aldersgruppen 18-65 år skal have det statslige fisketegn for at fiske. Det gælder også gratis fiskeri på de nævnte strækninger i Holstebro Kommune.

Fisketegnet kan kun købes på web-adressen www.fisketegn.dk. Prisen er 185 kr. for et helt år og indtægter til staten går til fiskepleje.

Fisketegnet (eller fiskerinummer) tages med til Borgerservice på Rådhuset i Holstebro, Borgersevice Vinderup og Borgerservice Ulfborg. Man kan også få fiskekortet på Holstebro Turistbureau ved Holstebro Badeland. Alle steder kan man fra 10. april få udleveret et gratis personligt årsfiskekort og regler for mindstemål på fisk, fredningstider, laksekvoter, tilladte kroge, fangstregistrering m.m. Desuden får man udleveret oversigtskort, der viser, hvor man må fiske.
 

Hvor kan jeg fiske?

Det er gratis at fiske langs to strækninger af Storå i Holstebro fra Østerbrogade til Birn og endvidere langs stræk ved Vemb (i alt 3,6 km). I Vegen Å kan fiskes på kommunale strækninger indenfor Ringvejen og i Råsted Lilleå på en kort strækning ved Skærum Mølle. Fiskeriet i Storå kun i perioden den 16. april til den 15. oktober, resten af året må man ikke fiske her. I Vegen Å og Råsted Lilleå frem til 31. oktober. Desuden er der gratis fiskeri for kommunens borgere på visse kommunale strækninger langs Vandkraftsøen. Her må der fiskes året rundt (se oversigtskort under læs mere).

Hvad kan jeg fange?

På de nævnte strækninger kan der fanges gedder, havørreder, bækørreder og ål. Stallingen er totalfredet i disse år. Storå-laksen er også fredet, men kommunen har fået lov til på visse betingelser, at der kan fanges et lille antal laks på de kommunale strækninger af Storå.

Havørred

Regler for gratis lystfiskeri på Kommunalt ejede strækninger langs Storå

DTU Aqua fastsætter hvert år en kvote for hvor mange store og små laks, der må hjemtages fra Storå (i 2016 er det 395 laks der må hjemtages mellem fjord og vandkraftværk). Sammenslutningen ved Storå (SVS) fordeler kvoten til foreninger og bredejere efter hvor mange km bred ved Storå de enkelte har fiskeret til. Se www.svstoraa.dk

HOF har beføjelse til at kontrollere om lystfiskerne har statsligt fisketegn, fiskekort fra HOF eller borgerkort via borgerservice/turistkontor. Desuden kontrolleres evt. fangst.

På den strækning hvor der er gratis kommunalt fiskeri er der en kvote på 16 laks.

På visse kommunale strækninger har Holstebro og omegns fiskeriforening (HOF) fiskeretten alene. Det gælder eksempelvis strækningen af Storå øst for bro ved Tvis Møllevej (3 km bred) samt Vegen Å udenfor Ringvejen (ca. 1.700 m østbred) - samt et par småparceller i Holstebro.

Adgangsforhold til diget på sydsiden af Storå ved Vemb undersøges og er pt. ikke helt afklaret (hold øje med hjemmesiden). Der er ikke stiforbindelse fra Skærum Mølle til diget.

På ”borgerstrækningerne” fisker HOF gratis og stræk indgår i foreningens dagkort- og medlemsvand. På et par mindre kommunale strækninger i Storå ved Vemb (nordsiden) har Vemb Lystfiskerforening medfiskeret og kontrolret.

Læs mere

Oversigtskort, der viser, hvor man må fiske:

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro