Holstebro Kommune

Grøn ordning - Projektpenge

subpage-img

Grøn ordning - Hogagermøllerne

Når der stilles vindmøller op i et område, sættes der penge ind på en konto i Energinet.dk. Pengene, der kan bruges til projekter i kommunen, kaldes grøn ordning. Formålet er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Det er kommunen, der kan søge om tilskud til projekter. Projekterne må ikke være igangsat.
Der kan gives tilskud til udgifter, som Byrådet afholder til:
Anlægsarbejder til styrkelse af landskabelige og rekreative værdier i kommunen, eller
Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen

De 21 vindmøller ved Hogager er nu tilsluttet el-nettet og der kan søges penge fra grøn ordning til projekter. Møllerne ved Hogager har genereret i alt 3.326.400 kr. til puljen. Under "Downloads, links m.v." her på siden kan du downloade et ansøgningsskema og du kan læse meget mere om, hvilke typer projekter der kan søges til. Der er ansøgningsfrist mandag den 22. maj 2017.

Revisionserklæring

Der er i januar 2016 kommet nye krav fra energinet.dk til revision. Regnskaber for projekter under ordningen kræver nu underskrift af en ekstern revisor, hvilket koster 1.000 kr. Da udgiften ikke må afholdes af midlerne fra grøn ordning, skal udgiften afholdes af ansøgerne om midler fra grøn ordning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til ordningen eller ønsker du et møde om ordningen, kan du henvende dig til Niels Sparvath i Planafdelingen på tlf. 9611 7644 eller på mail til planafdelingen@holstebro.dk