Holstebro Kommune

Grundvand

subpage-img

Efter vandforsyningsloven må grundvand ikke indvindes uden tilladelse. Etablering eller ændring af boringer og vandindvindingsanlæg kræver også tilladelse.

Kommunen er myndigheden inden for vandforsyningsområdet og giver dermed tilladelser til etablering eller ændring af boringer og behandlingsanlæg og er tilsynsmyndighed.

Kommunen giver tilladelse til indvinding af grundvand til:
 

  • Almen vandforsyning
  • Ikke almen vandforsyning
  • Privat vandforsyning

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro