Holstebro Kommune

Guide to Move

subpage-img

Vi hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv

Guide to Moves er et tilbud, som støtter børn og unge i at komme i gang med en fritidsaktivitet. Tilbuddet er målrettet alle børn og unge mellem 6 og 18 år, som af den ene eller anden grund synes det er svært at komme i gang med en aktivitet i fritiden. 

Guide to Moves er et samarbejde mellem DGI Vestjylland og Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning og Sport og Fritid.

Guide to Moves indebærer to dele:

Fritidsvejledning

Fritidsvejledning ved frivillige guider, som hjælper barnet i gang med en aktivitet. Hjælpen kan bl.a. bestå af følgende:

  • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
  • Kontakt til den valgte forening
  • Hjælp til transport
  • Følgeskab til aktiviteten de første gange
  • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Alle børn og unge i alderen 6-18 år er berettiget til Fritidsvejledning.

Fritidspas

Fritidspas (hjælp til kontingentstøtte med max 600 kr. årligt). Fritidspas kan fås på to måder:

  • En sundhedsplejerske, lærer, PPR, SSP eller socialrådgiver kan udlevere et fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en aktivitet.
  • Forældre kan selv søge om et Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst på under 183.000 kr. årligt (svarende til en friplads i dagtilbud).

Læs mere

Kontakt

Projektkoordinator
Casper Lemvig Petersen
Tlf.: 2370 0347
casper.lemvig.petersen@dgi.dk

Projektleder
Kit Pilgaard Ekmann
Tlf.:21311740
kit.pilgaard@holstebro.dk

Projektleder
Henriette Madsen
Tlf.: 2118 9859
Henriette.Madsen@Holstebro.dk