Holstebro Kommune

Guide to Move

subpage-img

Vi hjælper børn og unge til et aktivt fritidsliv

Guide to Moves er et tilbud, som støtter børn og unge i at komme i gang med en fritidsaktivitet. Tilbuddet er målrettet alle børn og unge mellem 6 og 18 år, som af den ene eller anden grund synes det er svært at komme i gang med en aktivitet i fritiden. 

Guide to Moves er et samarbejde mellem DGI Vestjylland og Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning og Sport og Fritid. Projektet er støttet af Socialstyrelsen og tilbydes foreløbigt fra august 2015 til udgangen af 2016. 

Guide to Moves indebærer to dele:

Fritidsvejledning

Fritidsvejledning ved frivillige guider, som hjælper barnet i gang med en aktivitet. Hjælpen kan bl.a. bestå af følgende:

  • Afklaring af ønsker og muligheder for aktiviteter
  • Kontakt til den valgte forening
  • Hjælp til transport
  • Følgeskab til aktiviteten de første gange
  • Opfølgning i forhold til fastholdelse

Alle børn og unge i alderen 6-18 år er berettiget til Fritidsvejledning.

Fritidspas

Fritidspas (hjælp til kontingentstøtte med max 600 kr. årligt). Fritidspas kan fås på to måder:

  • En sundhedsplejerske, lærer, PPR, SSP eller socialrådgiver kan udlevere et fritidspas til et barn, hvis det vurderes, at økonomien er afgørende for, at barnet kan begynde til en aktivitet.
  • Forældre kan selv søge om et Fritidspas, hvis familien har en samlet indkomst på under 183.000 kr. årligt (svarende til en friplads i dagtilbud).

Læs mere

Kontakt

Projektkoordinator
Casper Lemvig Petersen
Tlf.: 2370 0347
casper.lemvig.petersen@dgi.dk

Projektleder
Kit Pilgaard Ekmann
Tlf.:21311740
kit.pilgaard@holstebro.dk

Projektleder
Henriette Madsen
Tlf.: 2118 9859
Henriette.Madsen@Holstebro.dk