Holstebro Kommune

Handicappolitik

subpage-img

Hensigten med Holstebro Kommunes handicappolitik er at sikre, at borgere med handicap i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Dette sker ved at fjerne begrænsninger og sikre kompensation for tab af udfoldelsesmuligheder.

Denne handicappolitik realiseres i et tæt samarbejde med alle involverede parter og med respekt for faglighed og kompetencer. Handicappolitikken gennemføres inden for rammerne af vedtagne budgetter, kommuneplanen og andet plangrundlag.

I arbejdet med indsatsområderne lægges der vægt på nærdemokrati.

Opfølgning og revision

Opfølgning på kommunens handicappolitik vil ske i Holstebro Handicapråd én gang årligt.

Handicappolitikken skal evalueres og ajourføres med målsætninger, delmål og initiativer én gang i hver byrådsperiode.

Handicappolitikken er godkendt af Holstebro Byråd.

Kontakt

Formand

Anne Lise Slyk
Vestergaardsvænget 3, Tvis
7500 Holstebro
 

Tlf.: 9610 4624,
mobil 2073 4625
slyk@live.dk