Holstebro Kommune

Historien om Holstebro

subpage-img

I 1274 nævnes Holstebro første gang ved navn i et brev fra biskop Thyge af Ribe.

Udtrykket "Et vadested ved Storåen" blev til et ”holdested ved broen” - og heraf måske navnet HOLSTEBRO.

De ældste købstadsrettigheder kendes ikke, da det ældste privilegiebrev gik tabt ved én af de mange brande i 1552.

Men knap 700 år efter, at navnet for første gang blev kendt via et brev, blev Holstebro en mønsterbrydende kommune på det kulturpolitiske område.

Holstebro var midt i det 20. århundrede et udkantsområde, der blev defineret ved følgende udsagn:

  • at unge flyttede fra området for at uddanne sig og ikke senere vendte tilbage, hvorfor de blev savnet i erhvervslivet
  • at området havde uforholdsmæssigt mange ældre, ufaglærte og arbejdsløse
  • at virksomhederne havde svært ved at tiltrække nøglemedarbejdere
  • at området havde svært ved at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser

Kulturmodel Holstebro

For at ændre på den situation valgte det daværende byråd i midten af 1960´erne at satse på en kunst- og kulturudvikling, der skulle vise sig at blive den bæredygtige ”Kulturmodel Holstebro”. Borgmester Kaj K. Nielsen gav sig selv det løfte, at hvis han nogensinde fik mulighed for at få bestemmende indflydelse herpå, ”skulle kunsten og kulturen ud til folket”.

Tingene tog fart 

I 1965 ansatte man kunsthistorikeren Poul Vad til at formulere et idégrundlag for Holstebro Kunstmuseum. Man byggede Holstebro Hallen, der blev stedet, hvor alle former for underholdning nu igennem knap 50 år har glædet 80.000-100.000 besøgende om året. Verdenskunstneren Alberto Giacometti's skulptur "Kvinde på Kærre" - i folkemunde kaldet ”Maren o æ woun” - blev indkøbt og præsenteret den 10. marts 1966. Samme år bosatte Odin Teatret sig i Holstebro.

Musikskolen 

Holstebro Musikskole blev også en mønsterbrydende institution, hvor den daværende leder Ib Planch Larsen i 1976 sammen med Jysk Musikkonservatorium tog initiativ til den konservatorieforberedende uddannelse MGK. Den har siden dannet skole for en landsdækkende udbredelse.

Museerne 

Kunstmuseet, der er tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm blev indviet i 1981. Seks år senere kom Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet til. Det er tegnet af Johs. Exner. Museumskomplekset blev yderligere udbygget i 1991, hvor det kulturhistoriske afsnit blev indviet.

Balletten 

I 1996 og 1997 blev Holstebro Ballettens By, da Det Kgl. Teater for første gang i teatrets historie placerede en balletskoleafdeling uden for Kgs. Nytorv. I 1997 etablerede Peter Schaufuss Balletten sig også i Holstebro. Balletten er et nationalt og internationalt turnerende kompagni, der har sikret en folkelig opbakning til og interesse for ballet, der aldrig er set tidligere i Danmark. Peter Schaufuss Balletten flyttede fra byen i 2009, men Det Kongelige Teaters balletskole har stadig sin afdeling i Holstebro.

En charmerende by

At spadsere en tur i Holstebros byrum og den charmerende gågade betyder, at man går omgivet af mange spændende og smukke skulpturer. Man møder kunst af bl. a.: Astrid Noack, Erik Heide, Poul Cederdorff, Gutte Eriksen, Laurence Weiner, Ulrik Rückriem, Alberto Giacometti, Erik Thommesen, Pietro Taccas, Tove Olafsson, Adam Fischer, Sten Lykke Madsen, kunstnergruppen KRUKAKO, Helge Bertram, Ole Schwalbe, Lin Utzon, Lisbeth Nielsen, Henrik V. Voldmester, Frithioff Johansen, Marshall M. Fredericks og Bjørn Nørgaard.

Holstebro - en anderledes by og kulturby hvert år!