Holstebro Kommune

Et opsigtsvækkende fund

subpage-img

Et opsigtsvækkende fund af dokumenter fra de to strandede engelske linjeskibe – HMS Defence og HMS St. George – er af Kulturstyrelsen blevet nomineret til ét af de 10 vigtigste kulturhistoriske fund i 2013.

I slutningen af 2012 fandt sportsdykker og historieinteresseret Flemming Sørensen under sin søgen efter dokumenter vedrørende den engelske brig Bellette tilfældigt flere æsker med arkivalier fra Søkrigskancelliet under Søetaten, opbevaret på Rigsarkivet, under overskriften ”Papirer fra erobrede eller strandede engelske skibe (1805-1812)”.

Æskerne viste sig at indeholde dokumenter fra de to engelske linjeskibe HMS St. George og HMS Defence, der strandede på den jyske vestkyst tidligt den 24. december 1811 ved det nuværende Thorsminde.

De ilanddrevne dokumenter udgør et helt enestående historisk materiale, der kan give ny indsigt i og viden om de to engelske linjeskibe, livet om bord og skibenes forlis og derved supplerer det helt unikke fundmateriale, der er udgravet og hævet fra HMS St. George og HMS Defence i 1980’erne og 90’erne, og som udgør museets grundudstilling i dag.