Holstebro Kommune

Regnvands- og vejristen er kun til regnvand

Hjælp livet i vores vandløb og søer

Regnvandsristen ude ved vejen skal kun indeholde det regnvand, der falder på vejen, da vandet ledes ud til vore vandløb, søer samt fjordområder. 

Regnvandskloakken er ikke en skraldespand og vandet ledes ikke til rensningsanlæg men lige ned til fisken- se her hvordan du hjælper det øvrige dyreliv.

Det er så let at tømme spanden med beskidt vand ud i kloakristen langs vejen, når man har renset sine malerpensler eller vasket sin bil. Men det er en rigtig dårlig ide, for vandet i løber direkte ud i vores vandløb, søer samt fjordområder og skader dyrelivet her.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro