Holstebro Kommune

Hjemmehjælp

subpage-img

Du kan få hjemmehjælp, hvis du er fysisk eller psykisk er væsentligt svækket, og har brug for hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp. Hjælpen bliver givet i form af hjælp til selvhjælp. Det vil sige, at hjælpen tilrettelægges sammen med dig, med støtte, så du kan gøre så meget som muligt selv.  

Der er to former for hjemmehjælp - Varig og midlertidig hjemmehjælp.

Varig hjemmehjælp

Du kan få varig hjemmehjælp hvis det vurderes, at du i længere tid har brug for praktisk hjælp eller hjælp til personlig pleje. Du skal ikke betale for hjælpen.

Midlertidig hjemmehjælp

Du kan få midlertidig hjemmehjælp hvis du er syg eller svag efter en sygdom og midlertidigt har brug for praktisk hjælp eller personlig pleje. Du skal ikke betale for hjælpen. 

Hjemmehjælp kan bestå af praktisk hjælp og/eller personlig pleje alene.

 

Praktisk hjælp

Praktisk hjælp kan eksempelvis være hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask samt madservice.

Du kan kun få hjælp til de praktiske opgaver, som du eller andre i husstanden ikke selv kan klare.

 

Personlig hjælp

Personlig hjælp kan for eksempel være hjælp til at få tøjet af og på, til personlig hygiejne og til at spise og drikke.

Er du visiteret til hjemmehjælp kan du vælge den kommunale hjemmehjælp, et godkendte privat firma eller du kan selv finde en person til at udføre arbejdet. Personen skal godkendes af  Kultur og Sundhed.

 

Information

Her kan du læse mere om personlig og praktisk hjælp:

Du kan få mere information om hjemmehjælp ved at kontakte Visitationen

 

Ansøgning om hjemmehjælp

Ansøgning om hjemmehjælp sker ved henvendelse til Visitationen. Visitationen vurderer, om du kan få hjemmehjælp, og hvilke opgaver du kan få hjemmehjælp til.

 

Klagemulighed

Skulle der opstå problemer med hjælpen, anbefales det, at du først henvender dig til den leverandør, du har valgt. Hvis der generelt er problemer med hjælpen, skal du henvende dig til Visitationen.

Du bliver altid gjort opmærksom på klagemulighederne, når du modtager en skriftlig afgørelse. Hvis du vil klage over Visitationen afgørelse, skal du indsende klagen til Visitationen inden fire uger, fra du modtager den skriftlige afgørelse. 

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09