Holstebro Kommune

Hjemmesygepleje

subpage-img

Døgnpleje

Kommunen har hjemmesygeplejersker, som yder pleje og behandling af syge i eget hjem. Hjemmesygeplejen yder hjælp aften- og nattetimerne, i weekender og på helligdage, hvis der er behov for det.

Hjemmesygepleje

Kommunen leverer sygepleje i hjemmet eller i en af vores 4  sygeplejeklinikker der er beliggende fordelt centralt i hele kommune.

Du kan blive henvist til hjemmesygepleje af din praktiserende læge og af en speciallæge. Desuden kan du blive henvist af en hospitalslæge i forbindelse med, at du bliver udskrevet fra hospital.

Hjemmesygeplejen yder sygepleje og rådgivning. Sygeplejersken kan for eksempel behandle sår, give medicin, tilse dig under sygdom og rådgive om, hvordan du forebygger sygdom. Desuden kan sygeplejersken yde pleje og omsorg ved vanskelige og længerevarende sygdomsforløb. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp. 

Hjemmesygeplejersken kan, alt efter behov, komme på - både planlagte og akutte - besøg i alle døgnets timer.

 

Hvis du har behov for hjemmesygepleje

Så kan du henvende dig til 

Læs mere om kvalitetsstandarderne, som er en beskrivelse af det serviceniveau Byrådet har vedtaget.

Det er de fire områders opgave at levere hjemmesygeplejeydelser og personlig og praktisk hjælp til borgere, som er omfattet af gældende lovgivning og kommunens serviceniveau. 

 

Sygeplejerskeprofil

Sygeplejerskeprofilen er den overordnede ramme for den sygeplejefaglige indsats og beskriver de udfordringer, forventninger og krav, som stilles til sygeplejerskerne.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Visitationen
Møllevej 9
7500 Holstebro 

visitation@holstebro.dk
 

Telefontid

Vedrørende hjemmehjælp og boliger:
Tlf. 9611 4950 
Mandag-fredag kl. 08 - 09