Holstebro Kommune

Hyldgården - Botilbud

subpage-img

Hyldgården

Bo- og dagtilbuddet Hyldgården, som er en del af Center for Handicap i Holstebro Kommune, er et tilbud til voksne personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Hyldgården er placeret i udkanten af Holstebro i et naturskønt område (Mellemtoft 1). Der er velanlagte udenomsarealer med muligheder for sanseoplevelser i  f.eks. sansehaven. Der er legeredskaber og et bålhus.   

Hyldgården er indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Botilbuddet har egne busser med lift.

 

Beboergruppen

Beboerne er voksne personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, hvor den mentale udviklingsalder er fra ca. 1 – 6 år. 
Beboerne er mobile, men ledsages til aktiviteter udenfor Hyldgården. 
Beboernes selvhjulpenhed varierer fra at kunne klare meget selv, til behov for hjælp i de fleste situationer. 
Sprogligt er der ligeledes stor forskel, da nogle intet verbalt sprog har, mens andre er velformulerende.

Ud over funktionsnedsættelsen har flere beboere epilepsi. Der er også en del af beboerne, der har en psykiatrisk diagnose ud over deres nedsatte fysiske- og psykiske funktionsevne. Nogle af beboerne kan i pressede situationer agere med udadrettet adfærd.

På Hyldgården kan der bo 40 voksne beboere i to-rums boliger, fordelt i 4 huse med tilknytning til fælleskøkken og opholdsrum. 
Fordelingen er: Hus 1:  8 beboere, Hus 3:  9 beboere, Hus 5:  9 beboere, Hus 7: 4 beboere, Hus 9: 10 beboere.

Hus 7 kan rumme op til 4 beboere, der alle kan være meget udadreagerende, og/eller har andre vanskelige adfærdsmønstre, og som har brug for massiv personaledækning. Hus 7 har både dag- og døgntilbud.

 

Personalegruppen

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistent/hjælper og pædagogmedhjælpere. 

 

Hyldgårdens dagtilbud

I forbindelse med botilbuddet Hyldgården er der tilknyttet et dagtilbud. Borgerne i dagtilbuddet er ældre borgere med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. 

Åbningstiden er fra 8.30 til 15.00.

 

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Hyldgården

Mellemtoft 1
7500 Holstebro

center.handicap@holstebro.dk
Tlf: 96116500