Holstebro Kommune

Hyldgården - Botilbud

subpage-img

Hyldgården

Bo- og dagtilbuddet Hyldgården, som er en del af Center for Handicap i Holstebro Kommune, er et tilbud til voksne personer med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne.

Hyldgården er placeret i udkanten af Holstebro i et naturskønt område (Mellemtoft 1). Der er velanlagte udenomsarealer med muligheder for sanseoplevelser i  f.eks. sansehaven. Der er legeredskaber og et bålhus.   

Hyldgården er indrettet med alle nødvendige hjælpemidler. Botilbuddet har egne busser med lift.

 

Beboergruppen Hus 1-3-5

Hus 1-3-5

Hyldgården hus 1-3-5 er et botilbud for 26 beboere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. De bor i 3 sammenhængende huse med tilhørende fællesstue. Beboerne bor i 2- rums boliger hvor der er mulighed for at benytte loftlift.

Beboerne er aldersmæssig fra 35 til 75 år. Deres mentale alder er fra 1 til 6 år. Ud over funktionsnedsættelsen har flere af beboere epilepsi og der er beboere der er demente. Der er også en del af beboerne, der har en psykiatrisk diagnose ud over deres nedsatte fysiske- og psykiske funktionsevne. Nogle af beboerne kan i pressede situationer agere med udadrettet adfærd. Der er enkelte beboere der har behov for en 1-1 støtte.  
De fleste af beboerne har kun en psykisk funktion nedsættelse, men der er også beboerne der er kørestolsbrugere. De fleste skal have hjælp til alle plejeopgaver, nogle skal guides, andre med fuld støtte og få klarer opgaven selv. Alle skal have fuld pædagogisk støtte/bistand. Den pædagogiske bistand handler for de fleste beboere om at få hjælp til at strukturere deres dagligdag, hjælp til praktiske opgaver, og plejeopgaver.

Beboergruppen Hus 7

Hus 7

Der er 5 beboere i Hus 7.
Beboernes hverdag er tilrettelagt ud fra individuelle støttesystemer, hvor struktur og forudsigelighed er vigtige elementer for at deres dag kan fungere.
Beboerne har dagtilbudsaktiviteter tænkt ind i deres dagsprogrammer, hvor udemiljøet bruges aktivt hele året rundt.
Der arbejdes meget i alternativ kommunikation og ro-givende miljø. I det faglige felt er neuropsykologi/pædagogik sammen med KRAP og en anerkendende tilgang overordnede parametre. Personalet afstemmer dagens aktiviteter ud fra beboernes dagsform og energiniveau. Der arbejdes med risikovurdering og mestringsstrategier for den enkelte beboer.

Beboergruppen Hus 9

Hus 9

Der er pt. 8 beboere i hus 9.
Vi har pt. 8 skønne unge beboere, der bor i et dejligt og trygt sted.
Beboerne er i hverdagene i dagsbeskæftigelse typisk fra kl. 9-14 andetsteds.
Når beboerne kommer hjem fra beskæftigelse, vægtes det at give rum til afslapning hygge og nærvær samt dagligdagsaktiviteter f. eks. gåture, cykelture, legeplads, og spil.
De fleste aktiviteter er faste for at sikre den genkendelighed og tryghed, som er afgørende for beboernes udvikling. 
Personalet er tværfagligt sammensat.
Der arbejdes overordnet efter neuropsykologiske/pædagogiske principper samt en anerkendende tilgang baseret på KRAP.
Vi skaber en tilværelse, hvor beboerne oplever tryghed, glæde, recovery og styrker kommunikation via div. hjælpemidler som f. eks. iPads, Tegn Til Tale og Boardmaker.   

Personalegruppen

Personalegruppen er tværfagligt sammensat af pædagoger, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistent/hjælper og pædagogmedhjælpere. 

 

Hyldgårdens dagtilbud

I forbindelse med botilbuddet Hyldgården er der tilknyttet et dagtilbud. Borgerne i dagtilbuddet er ældre borgere med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne. 

Åbningstiden er fra 8.30 til 15.00.

 

Kontakt

Social, Sundhed & Arbejdsmarked

Hyldgården

Mellemtoft 1
7500 Holstebro

center.handicap@holstebro.dk
Tlf: 96116500