Holstebro Kommune

Idræt og fritidspolitikker

subpage-img

Folkeoplysningspolitik

Byrådet har den 17. januar 2012 vedtaget en ny Folkeoplysningspolitik for vores kommune.

Borgerne i kommune er aktive medborgere, som tager ansvar for og bidrager til udviklingen af lokalsamfundet og hinanden ved at: 
 

  • Tage aktiv del i foreningslivet.
  • Have udsyn og lyst til fortsat læring i hele livet.
  • Deltage aktivt i samfundsdebatten.

Vi vil med vores folkeoplysningspolitik sikre rammerne for et stærkt, mangfoldigt og identitetsskabende foreningsliv, som skaber mulighed for at danne fællesskaber og sammenhængskraft lokalt.

Herved understøttes de igangværende aktiviteter samt den nytænkning og kreativitet, der udspringer af det folkeoplysende arbejde.

Idræts- og Motionspolitik

Byrådet har den 19. februar 2008 vedtaget Idræts- og Motionspolitik

Vi ser det som vigtigt at børn og unge meget tidligt får grundlagt naturlige og positive motionsvaner gennem leg, bevægelse og fysiske aktiviteter.

Alle idrætsfaciliteter ses som en fælles ressource i kommunen. Den daglige motion medtænkes derfor i kommunens udbygning og vedligeholdelse af idrætsfaciliteter, boligområder, rekreative områder, cykel- og gangstier mv.

Borgerne i Holstebro Kommune skal opleve breddeidrætten, som en vigtig brik i den daglige motion og ønsket om en sundere livsstil.

Gennem et varieret foreningsliv har alle mulighed for at blive en del af et socialt og forpligtigende fællesskab med mulighed for demokratisk indflydelse. Derved skabes  lige muligheder og motion for alle borgere.

Eliteidrætspolitik

Byrådet har den 12. juni 2007 vedtaget Eliteidrætspolitik.

Siden den 1. januar 2008 har Holstebro Kommune været en af landets 18 elite idræts kommuner.

Det betyder, at Holstebro Kommune har et stærkt øget fokus på talent- og eliteudvikling, og dermed større chancer for at netop idrætsudøvere får mulighed for at udvikle deres potentiale optimalt.

Det er Team Danmark, som udpeger eliteidrætskommunerne.

Holstebro Byråd har valgt at forankre satsningen i den selvejende institution "Holstebro Elitesport".

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534