Holstebro Kommune

Idræts- og fritidspuljen

subpage-img

Har du en idé til et nyskabende initiativ?

Formålet med Idræts- og fritidspuljen er at støtte nye initiativer og projekter inden for idræts- og
fritidsområdet i Holstebro Kommune.


Hvem kan søge?

 • Idræts- og fritidspuljen kan søges af godkendte folkeoplysende foreninger, idrætsfaciliteter, selvorganiserede grupper og øvrige aktører med interesse i at udvikle idræts- og fritidsområdet i Holstebro Kommune.

Hvad kan der eksempelvis søges tilskud til:

 • Nye idéer og tiltag på idræts- og fritidsområdet
 • Aktiviteter, der kan motivere inaktive borgere
 • Initiativer, der skaber grobund for vedvarende aktiviteter
 • Nye tværgående samarbejder og organisationsformer
 • Aktiviteter, der har fokus på særlige målgrupper
 • Projekter, der kan skabe inspiration for andre

Der gives normalt ikke tilskud til:

 • Etablering af fritidsfaciliteter
 • Kommercielle aktiviteter
 • Aktiviteter, der allerede er i gang
 • Rejser, udflugter, ture m.m.
 • Fortæring og kørsel
 • IT-udstyr

Ansøgningsprocedure:

 • Ansøgningen skal indeholde oplysninger om formål, målgruppe, succeskriterier, tidsplan, budget m.m. - se ansøgningsskema.
 • Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk
 • Ansøgninger, der får bevilget tilskud på mere end 10.000 kr., skal indsende et afregningsskema senest to måneder efter projektets afslutning. Afregningsskemaet sendes til fritidsafdelingen@holstebro.dk
 • Sport og Fritid behandler og bevilger tilskud, efter høring i det råd, ansøgeren tilhører.
 • Ansøgninger behandles løbende.
 • Holstebro Idrætsråd bistår gerne med råd og vejledning www.hi-holstebro.dk - webmaster@hi-holstebro.dk

Skeamer:

Sport og Fritid kan derudover i samarbejde med Holstebro Idrætsråd selv tage initiativ til at igangsætte projekter, der understøtter formålet, finansieret gennem puljen.


Sport og Fritid har til enhver tid ret til at kontakte ansøger, om tilskuddet er brugt til formålet.

Læs mere

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534