Holstebro Kommune

Incitamentspuljen

subpage-img

Incitamentspuljen henvender sig til og kan søges af foreninger under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Der kan gives tilskud til nye ideer og tiltag.

Der lægges særligt vægt på ansøgninger med fokus på børn og unge.

Ideerne skal meget gerne have et element af forståelse for demokrati i det frivillige foreningsliv.

Der anvendes ikke et særligt ansøgningsskema, men ansøgningen skal udover beskrivelsen indeholde oplysninger om kontaktperson, tidsplan og budget.

Hvis der søges midler fra kommunen i øvrigt skal dette fremgår af ansøgningen.

Ansøgningerne sendes til

fritidsafdelingen@holstebro.dk

Ansøgningsfrist

Ansøgningen indsendes elektronisk inden iværksættelse af den nye idé eller det nye tiltag - dog senest den 1. december.

Sport og Fritid sender ansøgninger til idrætsaktiviteter til høring i Holstebro Idrætsråd.

Øvrige ansøgninger sendes til høring i Samrådet for idébestemte børne- og ungdomsarbejde i Holstebro.

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534