Holstebro Kommune

Indberet invasive arter

subpage-img

Begrebet invasive arter betegner en lille del af de såkaldte introducerede arter. De introducerede arter er de planter og dyr, der ved menneskets bevidste eller ubevidste hjælp er flyttet fra deres naturlige levested til en ny biosfære, hvor de fortrænger det oprindelige plante- eller dyreliv.

Hvis en såkaldt introduceret art ikke får nye fjender og desuden har gode levebetingelser, så breder den sig på bekostning af de oprindelige arter i det nye område. Hvis det sker, bliver den introducerede art til en invasiv art og truer dermed den biologiske mangfoldighed. 

Bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Som grundejer er du forpligtet til at bekæmpe kæmpebjørnekloen, når kommunen har vedtaget og offentliggjort en indsatsplan for bekæmpelse af planten. Kæmpebjørnekloens saft er gift, og der findes ingen naturlig bekæmpelse af kæmpebjørnekloen, og derfor har man besluttet at bekæmpe den.

Her  kan du indberette observation af kæmpebjørneklo i Holstebro Kommune.
 

 

 • Når du åbner ”Giv os et praj” skal du indtaste nærmeste vejnavn og klikke på kortet for at afsætte en nøjagtig lokation.
   
 • Tjek at prajet er placeret rigtigt på kortet, flyt det evt. til den rigtige placering. Når det er i orden så tryk på 'godkend'-knappen lige under kortet.
   
 • Vælg kategorien ”Skov og Natur (vandløb, skove m.v.). 
   
 • Under kategorien vælges elementet ”Bjørneklo”, hvorefter du trykker på antallet i et af de 3 intervaller. Husk også at vælge ”Tidspunkt for observation”.
   
 • Udfyld dine oplysninger, og tryk på ”godkend valg”.
   
 • Kontroller at informationerne passer, og tryk herefter på knappen 'Indsend praj' nederst i det gråstribede felt. Ønsker du at følge dit praj, skal du oplyse din mailadresse, inden du trykker på "Indsend Praj".
   
 • Dit praj er nu indsendt. 

Give et praj APP

Læs mere

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro