Holstebro Kommune

Indsatsplaner for vandværker

subpage-img

Den 22. februar 2011 blev de endelige indsatsplaner for Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegård Vandværk godkendt af Byrådet.

Indsatsplanerne indeholder en beskrivelse af, hvilke trusler der er mod en fremtidig drikkevandsforsyning fra Holstebro, Frøjk, Nr. Felding og Gadegårds Vandværks Kildeplads og hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet i vandværkets indvindingsopland.

Indsatsplanerne angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at opretholde en grundvandskvalitet, der er egnet som drikkevand efter simpel vandbehandling - også i fremtiden.
 

 Filnavn Størrelse   Dato
pdf Frøjk Indsatsplan Endelig.pdf 1273 KB 21-03-2011
pdf Gadegård Indsatsplan Endelig.pdf 1789 KB 21-03-2011
pdf Holstebro Indsatsplan Endelig.pdf 1300 KB 21-03-2011
pdf Nr. Felding Indsatsplan Endelig.pdf 1936 KB 21-03-2011

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro