Holstebro Kommune

Inklusion

subpage-img

Inklusion er et emne som optager både politikere, medarbejdere, forældre og børn. Det er vores grundlæggende holdning, at alle børn og unge har ret til at være en del af faglige og sociale fællesskaber.  Det er derfor vores målsætning, at alle børn og unge, uanset baggrund og forudsætninger, skal være i trivsel og opleve tilhørsforhold til et fællesskab. 

Vores grundlæggende børnesyn bygger på værdier om tryghed og nærvær i opvæksten. Vi arbejder derfor dagligt med at skabe grobund for trivsel og fællesskab i institutioner og skoler. Ligeledes er vi til stede, når familier oplever behov for en håndsrækning i form af støtte, råd og vejledning. 

Du kan læse mere om vores tilgang til inkluderende fællesskaber i folderen "Det normale har vide grænser og muligheder".