Holstebro Kommune

Integrationspolitik

Integrationspolitikken beskriver de overordnede indsatsområder for Holstebro Kommunes arbejde med integration.

Integrationspolitikken indeholder bl.a. en beskrivelse af de overordnede visioner, værdier og mål for de tre indsatsområder, som Holstebro Kommune lægger særlig vægt på i integrationsindsatsen - uddannelse (skolegang) og erhverv, sundhed og trivsel og samfundsforståelse.

 Udgangspunktet for arbejdet med politikken er, at integrationen går begge veje.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Sekretariat 

Social, Sundhed og Arbejdsmarked
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
 

Social.arbejdsmarked@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7591