Holstebro Kommune

Integrationsrådet

subpage-img

Integrationsrådets formål er at medvirke til at fremme etnisk ligestilling og til at gøre kommunens integrationsindsats effektiv og sammenhængende

Integrationsrådet kan enten på eget initiativ eller i forbindelse med en forespørgsel afgive en vejledende udtalelse om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de introduktionsprogrammer, som Kommunal-bestyrelsen tilbyder. Integrationsrådet kan ikke behandle enkeltsager.

Integrationsrådets medlemmer fungerer som brobyggere mellem borgerne i kommunen og bidrager til at fremme den gensidige forståelse, åbenhed og respekt. En nødvendig forudsætning for en vellykket integration.

Alle møder er offentlige. Dog kan Integrationsrådet bestemme, at det enkelte møde efter omstændighederne holdes for lukkede døre. 
 

Kontakt

Kultur & Frivillighuset

Nygade 22
7500 Holstebro

af@kulturogfrivillighuset.dk

Tlf.: 9741 3055

Åbningstider

09.00 til 15.00 - mandag til torsdag 
09.00 til 13.00 - fredag