Holstebro Kommune

Iværksætterkommune med gode rammer

Nupark i Holstebro er et af de stærkeste iværksætter- og udviklingsmiljøer i Danmark. Her er etableret en inkubator, der hjælper virksomhederne i gang med vækst.Den lokale Erhvervsservice STARTVÆKST Holstebro og VÆKSTHUS Midtjylland er ligeledes at finde i Nupark, ligesom et bredt udvalg af rådgivere inden for jura, markedsføring, økonomi og meget mere. Der er også en velfungerende kantine og adgang til små og store mødelokaler. 

Se et par gode præsentationer af Nupark her

Video 1

Video 2

Video 3

Iværksættere får en hjælpende hånd

Peter Pasgaard, STARTVÆKST Holstebro, fortæller om rammerne for iværksætteri i Holstebro Kommune

Video med Peter Pasgaard

Holstebro ErhvervsPas hjælper iværksættere videre

Henrik Lund, Klar Revision, fortæller om Holstebro ErhvervsPas og et typisk forløb for en iværksætter

Video med Henrik Lund

Kapital

Vald. Birn Holding, Færchfonden og Nupark Accelerace Invest investerer i Den Midtjyske Iværksætterfond. Det giver adgang til kapital i nystartede virksomheder. Det er en stor styrke for Holstebro-områdets iværksættere, at der findes lokal og risikovillig kapital. Det skaber vækst og udvikling.

I vækstmiljøet Nupark finder du sammen med Den Midtjyske Iværksætterfond en afdeling af Accelerace Management, som træner, udvikler og finansierer iværksættertalenter for at skabe øget vækst og udvikling. 

I Nupark finder du også en afdeling af BOREAN Innovation, som er et af fire godkendte innovationsmiljøer.

Innovationsmiljøer investerer risikovillig kapital i de helt tidlige faser af en virksomheds udvikling, hvor der endnu er stor usikkerhed om, hvorvidt forretningsideen kan realiseres. Ambitionen er, at fungere som bindeled mellem videniværksættere og det private kapitalmarked (business angels, venture kapital og lignende).
 

Kontakt

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling

Mikael Oddershede

mikael.oddershede@holstebro.dk
Tlf. 9611 7087