Holstebro Kommune

Jordvarmeanlæg

subpage-img

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal du anmelde det til Holstebro kommune, hvis anlægget opfylder kravene i kapitel 3 i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg .

Hvis anlægget ikke opfylder kravene i bekendtgørelsens kapitel 3, skal du søge om tilladelse. Oplysningskravene fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.

Herunder kan du downloade skemaer til brug for anmeldelse og ansøgning om jordvarmeanlæg, færdigmeldingsskema, tæthedsprøvning af jordvarmeanlæg, sløjfningsskema samt skema, der kan benyttes til det årlige eftersyn, som ejer er ansvarlig for.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget når det er installeret, så det kan blive registreret i kommunens BBR-register.

Skema til ansøgning om jordvarme Skema til færdigmelding af jordvarmeanlæg Skema for tæthedsprøvning af jordvarmeanlæg
 

Du kan også ansøge/anmelde jordvarmeanlæg via Byg og Miljø:
 

Et horisontalt anlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.

Et vertikalt anlæg skal etableres mindst 300 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 50 meter fra et andet vandforsyningsanlæg.

Et horisontalt anlæg med direkte fordampning skal etableres mindst 10 meter fra almene vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra ikke-almene vandforsyningsanlæg.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro