Holstebro Kommune

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) er et uafhængigt miljøsamarbejde, der repræsenterer kystsamfund i spørgsmål om havmiljøforurening og er drevet af medlemskommunernes kollektiver holdninger og ambitioner.

KIMO blev etableret af fire kommuner for mere end 25 år siden. I dag tæller organisationen over 70 kommuner i de nordeuropæiske lande.

KIMO har siden etableringen arbejdet for beskyttelse, bevarelse og forbedring af havmiljøet i det nordlige Europa.
Man arbejder i KIMO på at finde varige løsninger på de mange forureningsproblemer, der truer havmiljøet.

Norman Macdonald t.v. overdrager præsident posten til Karsten Filsoe t.h

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO) har  i 2015 valgt Karsten Filsø som præsident for KIMO International for en 2-årig periode. Karsten Filsø, der er formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Holstebro Kommune, har været formand for den danske afdeling de foregående tre år.

Som præsident vil Karsten Filsø arbejde for at reducere udledningen af skadelige stoffer og affald til havmiljøet med et særligt fokus på plastik og mikroskopisk plastik. Han vil endvidere arbejde for at forbedre det internationale beredskab og samarbejde i det nordlige Atlanterhav.

Preben-Friis Hauge er valgt som formand for KIMO Danmark. Han deltager som medlem af den internationale bestyrelse. Preben er formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Kommunernes Internationale Miljøorganisation (KIMO)

KIMO International medlemmer

Kimo medlemslande

KIMO Danmark - Medlemskommuner

Esbjerg Kommune
Fanø Kommune
Frederikshavn Kommune
Holstebro Kommune - International Præsident: Karsten Filsø
Hjørring Kommune
Jammerbugt Kommune
Køge Kommune
Lemvig Kommune
Norddjurs Kommune
Ringkøbing-Skjern Kommune
Thisted Kommune
Tønder Kommune
Varde Kommune (KIMO Sekretariat) - Formand: Preben Friis Hauge
Ålborg Kommune
 

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro