Holstebro Kommune

Sejlads på vandløb og søer

subpage-img

I Holstebro Kommune findes der flere muligheder for at nyde naturen fra robåd, kano og kajak . Der er således mulighed for at sejle på nedenstående vandløb og søer, hvis du enten har tilladelse hertil eller lejer/køber adgang.

Det er op til brugerne selv at holde sig ajour med de gældende regelsæt som er fastsat i henhold til vandløbslovens bestemmelser. Til højre kan du læse om de gældende regler for sejlads på vandløb og søer.
 

 

Sejlads på Storå

I perioden mellem 1. juni og 31. oktober er der åbent for sejlads på Storå, alle dage mellem kl. 9.00 og 20.00. 

På strækningen fra vandløbets øverste ende ved sammenløbet af Højris Å og Herningholm Å til rastepladsen ved Skærum Bro ved Vemb er sejlads kun tilladt i godkendt udlejningsfartøj eller ved brug af gæstemærke. Regulativet tillader op til 70 kanoer på samme tid.

I henhold til sejladsbestemmelserne om gæstemærkeordning fremgår, at en indehaver (bruger) af en kano med tilhørende registreringsmærke (spejderorganisationer, skoler, lodsejere mv.) også skal føre gæstemærke hvis kanoen udlånes. Gæstemærke kan fås ved henvendelse til Holstebro Kommune.

Holstebro og Herning Kommuner har etableret en række kanopladser med mulighed for overnatning langs ruten. Kajak Freak står for udlejning af kanoer.

Sejlads på Vandkraftsøen

I perioden fra palmesøndag til den 1.11., i tidsrummet kl. 08.00 til 21.00 kan der sejles på Vandkraftsøen af private og i udlejningsfartøjer. Motorsejlads og sejlads med sejl på søen er ikke tilladt.

Roklubberne i Holstebro har tilladelse til sejlads hele året. Roklubberne i Holstebro har endvidere tilladelse til benytte motorfartøjer i forbindelse med træning og stævner.

Sejlads på rostadion og langs den nordlige bred forbeholdes roklubberne. Anden sejlads skal foregå langs den sydlige bred indenfor bøjeafmærkninger.

Vandkraftsøen defineres i sejladsmæssig sammenhæng som strækningen mellem Vandkraftværket og Tvis Bro/Tvis Møllevej, kaldet Vestsøen. Østsøen er ikke med.

Der gives tilladelse til udlejning af maksimum 5 stk. kanoer/robåde på timebasis på Vestsøen. Pt varetages udlejningen af Mejdal Camping og Kajak Freak

Sejlads på Karup Å og Stubbergård Sø

Sejlads er kun tilladt i perioden fra og med 15. juni til og med 1. oktober i tidsrummet mellem kl. 09.00 og 18.00 og kun på følgende strækninger: Karup Å nedstrøms Karup By og på den sydlige del af Stubbergård Sø.
Skive Kommune kan dog give tilladelse til roklubbers sejlads på Skive Å nedstrøm Koholm Å.

På Karup Å-systemet må der ikke sejles med motor, og kun i følgende bådtyper: kanoer, kajakker eller robåde. På Stubberupgård Sø, må der kun sejles med både uden sejl.

Følgende må sejle på Karup Å-systemet:

  • En udlejer må registrere 12 udlejningsfartøjer samt 5 gæstefartøjer (gæstefartøjer kan træde i stedet for udlejningsfartøjer)
  • Offentlige myndigheder har ret til sejlads med motor
  • Roklubber og andre med tilladelse fra kommunen 
  • Lodsejere langs sejlbare strækninger må erhverve registreringsnummer til en båd pr. husstand.

Gæstefartøjer skal forsynes med gæstenummerplader. Nummerpladerne skal erhverves på udlejningsvirksomheden som pt. er Hessellund Camping.

Sejlads på Borbjerg Møllesø

Det er muligt at sejle på søen. ved at leje et fartøj på Borbjerg Mølle Kro.