Holstebro Kommune

Kommunal- og Regionsvalg

subpage-img

Den 21. november var der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd i hele Danmark.

Det nye byråd fra 1. januar 2018 har konstitueret sig:

H.C. Østerby (A), borgmester
Torben Gudiksen (B), 1. viceborgmester
Finn Orvad (V), 2. viceborgmester

Udvalgsposterne til Økonomiudvalget og de stående udvalg er fordelt:
 

Økonomiudvalget

 • H.C. Østerby (A), formand
 • Torben Gudiksen (B), næstformand
 • Jens Kr. Hedegaard (V)
 • Finn Orvad (V)
 • Pernille Bloch (C)
 • Søren Olesen (O)
 • Dorthe Pia Hansen (A)
 • Svend Ørgaard (A)
 • Karsten Filsø (F)

 

 

Teknisk Udvalg

 • Klaus Flæng (A), formand
 • Anders G. Jacobsen (V), næstformand
 • Kenneth Tønning (V)
 • Pernille Bloch (C)
 • Søren Frøstrup-Agger (A)
 • Per Albertsen (A)
 • Bodil Pedersen (A)

 

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Lene Dybdal (A), formand
 • Kenneth Tønning (V), næstformand
 • Bibi Mundbjerg (V)
 • Svend Ørgaard (A)
 • Rasmus Beltofte (B)

 

 

Social og Sundhedsudvalget

 • Jens Kr. Hedegaard (V), formand
 • Jytte Dideriksen (A), næstformand
 • Finn Thøgersen (V)
 • Lars Stampe (A)
 • Søren Frøstrup-Agger (A)
 • Karsten Filsø (F)
 • Anita Støve (O)

 

 

Børne- og Familieudvalget

 • Torben Gudiksen (B), formand
 • Torben Strømgaard (V), næstformand
 • Bibi Mundbjerg (V)
 • Svend Ørgaard (A)
 • Bodil Pedersen (A)
 • Per Albertsen (A)
 • Anita Støve (O)

 

 

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

 • Karsten Filsø (F), formand
 • Aksel Gade (V), næstformand
 • Finn Thøgersen (V)
 • Rasmus Beltofte (B)
 • Lene Dybdal (A)

 

 

Erhvervs- og Turismeudvalget

 • Søren Olesen (O), formand
 • Nils Ulrik Nielsen (A), næstformand
 • Ole Andersen (A)
 • Jytte Dideriksen (A)
 • Jesper Hebsgaard (V)

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget

 • Lars Stampe (A), formand
 • Anders G. Jacobsen (V), næstformand
 • Torben Strømgaard (V)
 • Ole Andersen (A)
 • Dorthe Pia Hansen (A) 

 

 

Børn og Unge-udvalg iht. retssikkerhedslovens § 18

I medfør af Retssikkerhedslovens § 18 nedsætter Byrådet et børn og unge-udvalg.

Udvalget består af 5 medlemmer, hvor Byrådet udpeger 2 medlemmer. De øvrige medlemmer er 1 byretsdommer, der udpeges af retspræsidenten i retskredsen og 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.  Der udpeges tillige en personlig stedfortræder for hvert enkelt medlem.

Formand og næstformand for udvalget vælges blandt medlemmerne udpeget af Byrådet.

 • Aksel Gade (V), Formand
 • Ole Andersen (A), næstformand
 • Finn Thøgersen (V), suppleant
 • Suppleant2: Jytte Dideriksen (A), suppleant

 

 

Mandatfordeling

Der blev valgt 27 medlemmer til Byrådet i Holstebro Kommune for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021. Se dem her: 

A. Socialdemokratiet - 12 mandater

 
H.C. Østerby
Borgmester og formand for Økonomiudvalget


Klaus Flæng
Formand Teknisk Udvalg


Lene Dybdal
Formand Kultur- og Fritidsudvalget


Dorthe Pia Hansen


Svend Ørgaard


Per Albertsen


Jytte Dideriksen


Bodil Pedersen


Lars Stampe
Formand Arbejdsmarkedsudvalget


Nils Ulrik Nielsen


Søren Frøstrup-Agger


Ole Andersen

 

B. Radikale Venstre - 2 mandater


Torben Gudiksen
1. viceborgmester og Formand Børne- og Familieudvalget


Rasmus Gamst Beltofte

 

C. Det Konservative Folkeparti - 1 mandat


Pernille Bloch

 

F. SF – Socialistisk Folkeparti - 1 mandat


Karsten Filsø
Formand Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

 

O. Dansk Folkeparti - 2 mandater


Søren Olesen
Formand Erhvervs- og Turismeudvalget


Anita Støve

 

V. Venstre, Danmarks Liberale Parti - 9 mandater


Jens Kristian Hedegaard
Formand Social- og Sundhedsudvalget


Anders G. Jacobsen


Finn Orvad


Kenneth Tønning


Torben Lindberg Strømgaard


Aksel Gade


Jesper Hebsgaard Pedersen


Finn Thøgersen


Bibi Mundbjerg

 

Stemmeprocent

Den samlede stemmeprocent i kommunen blev 75,8 til kommunalvalget 2017. Højeste stemmeprocent var på valgstedet i Mejdal med 83,6 %, efterfulgt af Mejrup der havde en valgdeltagelse på 83,2 %.

Regionsrådet

Følg resultatet for Region Midtjylland på kmdvalg.dk.