Holstebro Kommune

Kulturarven i Holstebro Kommune

subpage-img

Hele Holstebro Kommune er rig på kulturarv.

Rundt om i landskabet vidner de mange oldtidshøje om menneskenes færden i det vestjyske.

En del af disse høje hænger sammen i et ruteforløb, der kaldes Oldtidsvejen. Gravhøje, der er en del af Oldtidsvejen, kan ses syd for Sevel, på Stendis Hede, ved Trandum Kirke, Mangehøje Plantage, Døes og Hornshøj for blot at nævne nogle.

De mange kirker afspejler mere end 1000 års kirkearkitektur. De ældste kan dateres til 1100-tallet.

Egnens mest betydningsfulde herregård Nørre Vosborg ved Vemb blev i 2007 genåbnet som kultur- og konferencecenter med hotel og restaurant efter en gennemgribende restaurering og ombygning.

 

Gamle drivveje

Helt op gennem det 19. århundrede var handel med udlandet en vigtig indtægtskilde for folkene i det nuværende Holstebro Kommune og i hele Vestjylland.

Det gjaldt ikke mindst handlen med kvæg og heste, der blev opdrættet lokalt, og siden drevet sydpå ad de såkaldte drivveje for at blive solgt på de store kvægmarkeder i Hamborg.

Flere af nutidens hovedveje følger de gamle drivveje, og rundt om i landskabet er der stadig spor af de gamle drivveje i form af blandt andet gamle vejspor, dyrefolde og kroer.

Desuden er mange stednavne forbundet med studedriften. Ved for eksempel Ejsing, Sevel og Ulfborg kan man stadig se resterne af studefoldene, hvor kvæget stod beskyttet om natten.

Museumsinspektør Esben Graugaard, Holstebro Museum, har skrevet doktordisputats om studehandlen. Disputatsen "Nordvestjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet" er udgivet i bogform.

I hele kommunen har du rig mulighed for at tage på museumsbesøg og få meget mere at vide om kunsten og kulturarven.

 

Vandreruter

I 2006 blev de gamle drivveje i øvrigt genetableret som vandrerruten Drivvejen, der går gennem Holstebro Kommune.

Drivvejen er del af en international vandrerute, der går hele vejen langs Nordsøen.

Holstebro Kommune er desuden som skabt til at opleves på cykel.

Her kan du opleve spændende landsbyer, stemningsfulde herregårde, bondegårde, pragtfuld natur, Limfjordslandet og den smukke vestkyst ved Thorsminde.

Få flere informationer om vandreruter og cykelstier.