Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Landbrug

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser efter Husdyrgodkendelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Landbrugsgruppen, Natur og Miljø, på Tlf. 9611 7563 eller pr. mail til husdyrbrug@holstebro.dk

 

Oprettelse

Høringsfrist

Rønhøjvej 6, 7800 Skive - § 11 miljøgodkendelse 03-10-2017 01-11-2017
Rønhøjvej 6, 7800 Skive - Dispensation til afstandskrav til skel 03-10-2017 01-11-2017
Blæsbjergvej 4, 7500 Holstebro - Høring af udkast til §12 Miljøgodkendelse 04-10-2017 15-11-2017
Skautrupvej 27, 7500 Holstebro - § 17 anmeldelse af udvidelse i eksisterende stalde (slagtesvin) 09-10-2017 06-11-2017
Hjelmhedevej 6, 7800 Skive - § 12 Miljøgodkendelse (Tillæg nr. 2) 09-10-2017 06-11-2017
Munkhulevej 6, 6990 Ulfborg - (Udkast) §11 miljøgodkendelse (Tillæg nr. 1) 10-10-2017 31-10-2017
Skavevej 8, 7830 Vinderup - §12 miljøgodkendelse (tillæg nr. 2) 12-10-2017 02-11-2017
Burvej 58, 7570 Vemb - §10 Miljøtilladelse 13-10-2017 10-11-2017
Hesselåvej 27, 7500 Holstebro - (Udkast) §12 miljøgodkendelse 23-10-2017 04-12-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Landbrug

E-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro