Holstebro Kommune

Landbrugets selvbetjening

subpage-img

Kommunen behandler alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug. For at gøre det nemt for dig som landmand, har vi lavet en samlet selvbetjeningsløsning, så du nemt kan komme videre med udvidelse af dit husdyrbrug. Hvis du skal bygge kan du også nemt gå videre til Byg og Miljø.
 

 

Anmeldelse af mindre dyrehold


Mindre dyrehold under 15 dyreenheder

Ønsker du at etablere eller ændre et dyrehold under 15 DE skal du lave en skriftlig anmeldelse til Holstebro Kommune via selvbetjening. Vi skal have en beskrivelse af det ønskede dyrehold og et oversigtskort med stald- og opbevaringsanlæg.

Hvis du ikke hører fra os inden to uger fra modtagelsen af anmeldelsen, så er anmeldelsen accepteret.

Særlige regler for pelsdyr

Husdyrbrug med kødædende pelsdyr (fx. mink) fra 3 - 25 dyreenheder, skal ansøge om en miljøtilladelse før udvidelse. 

Miljøgodkendelse / Miljøtilladelse

Hvis du søger om udvidelse eller ændringer der ikke kan anmeldes, jf. ovenfor, skal du søge om en tilladelse eller en godkendelse.

Miljøtilladelse ved 15 - 75 DE dog mink 3 - 25 DE

Du ansøger via www.husdyrgodkendelse.dk. Sammen med ansøgningsskemaet skal der indsendes et målfast oversigtskort, en situationsplan, kort over evt. bygningsudvidelse og opbevaringsanlæg.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du modtage en kvittering fra os med oplysninger om forventet sagsbehandlingstid.

Miljøgodkendelse  ved over 75 DE dog mink over 25 DE

Du kan ansøge på www.husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen foregår elektronisk og Holstebro Kommune modtager automatisk besked når din ansøgning er indsendt. Når vi har modtaget din ansøgning vil du modtage en kvittering fra os med oplysninger om forventet sagsbehandlingstid.

Sagerne sendes i høring

Du vil altid kunne finde aktuelle høringer på vores hjemmeside. Søger du om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse skal din sag sendes i høring og kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Du finder linket til aktuelle høringer her på siden.
 

Anmeldelse af ændringer (anmeldeordningen)

Det er muligt at anmelde forskelligt byggeri, velfærdsudvidelse samt skift i dyretype. Herudover kan svineproducenter i en række tilfælde anmelde udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde, hvis man overholder en række præmisser. Man kan også anmelde afprøvning af miljøeffektive teknologier, naturafgræsning samt omlægning til økologi (svineproduktion). Du kan læse mere om de forskellige ordninger.

Nedenfor finder du anmeldeskemaer til de forskellige ordninger:
 

Gå til Byg og Miljø, hvis du vil ansøge om byggeri, forny din indvindingstilladelse, ændre sten- eller jorddiger, anmelde en ny olietank, søge om en ny sø, udlede spildevand eller lignende. Nedenfor kan du finde en oversigt over de ansøgningsskemaer du oftest vil skulle bruge som landmand.
 

Byg og Miljø - online ansøgninger

 

Beskyttet natur

Søer, vandhuller og regnvandsbassiner

Spildevand

Jord- og stendiger

Olietanke

Jordvarmeanlæg

Markvanding

Drikkevand

Stalde og driftsbygninger

Matrikelændringer

Forespørgsel i forhold til planer for området

Vindmøller

Nedrivning og renovering

Solceller og solvarme

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Landbrug

E-mail: husdyrbrug@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro