Holstebro Kommune

Landsbyklynger landsbyer og landdistrikter

subpage-img

Befolkningen i landdistrikterne har mere end nogensinde brug for at løfte i flok, fordi befolkningstallet falder og fordi  befolkningssammensætningen ændrer sig. Der bliver færre børn og unge, færre i den arbejdsdygtige alder og flere ældre i landdistrikterne. Det betyder, at underlaget for skoler, daginstitutioner, butikker, mødesteder og foreningsliv bliver svækket.

Byrådet besluttede derfor med vedtagelsen af Kommunestrategi 2015, at dannelsen af landsbyklynger skal fremmes. I strategien er det formuleret således:
”Samarbejde mellem lokalsamfundene – klynger - på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere."

Invitation til landsbyer

Holstebro Kommune afholdt den 1.2.2017 et møde om landsbyklynger i Skave og omegns multihus.
Holstebro Kommune inviterer hermed samarbejdede landsbyer (mulige landsbyklynger) til - via en ansøgning - at tilkendegive over for Holstebro Kommune, at man er interesserede i at arbejde frem mod at danne en landsbyklynge. Der skal minimum være tre landsbyer sammen om en ansøgning. Landsbyerne skal ligge forholdsvis tæt på hinanden for at kunne blive betragtet som en mulig landsbyklynge. 

Byrådets udvalg for Erhverv og Turisme vil derefter vælge, hvilket ansøgning man prioriterer. Med udgangspunkt i den prioriterede ansøgning vil kommunen så sende en ansøgning til Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden om at være med i deres projekt om dannelse af landsbyklynger.

Baggrunden er et pilotprojekt

Realdania og DGI har i perioden 2015-2016 gennemført pilotprojektet "Landsbyklynger". I den forbindelse udførte Aalborg Universitet og Syddansk Universitet en forundersøgelse omkring mulighederne og barriererne i at etablere klyngelandsbyer som udviklingsstrategi. 

I en ny kampagne, som er igangsat i efteråret 2016, bygger Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden videre på de positive erfaringer fra ovennævnte pilotprojekt. Det sker gennem en invitation til kommuner og landsbyer om at deltage i et fælles udviklingsforløb, der støtter etableringen af op til 25 nye landsbyklyngesamarbejde. Resultatet bliver en række danske landsbyklynger, der viser nye veje til, hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på landet. Der kan løbende søges indtil 1. maj 2017.

Det er kommunen, der er ansøger, men ansøgningen udarbejdes i et samarbejde med repræsentanter fra de deltagende landsbyer. Kommunen vil medfinansiere med 75.000 kr.

Send en ansøgning til kommunen

Interesserede samarbejdede landsbyer skal anvende et ansøgningsskema, der kan downloades her på siden. Ansøgningen skal fremsendes til planafdelingen@holstebro.dk senest mandag den 3. april 2017. 

Flere oplysninger kan fås hos Planafdelingen v. Niels Sparvath på mail ns@holstebro.dk eller tlf. 9611 7644. Vi kommer også gerne ud til et møde og orienterer.