Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Landzonetilladelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Byggeri og ejendomme / Natur og Miljø efter Planloven og Planloven / Naturbeskyttelsesloven, hvor begge love er repræsenteret. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Byggeri og ejendomme på Tlf.: 9611 7550 eller pr. mail til byggeriogejendomme@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Brondbjergvej 5, 6990 Ulfborg, tilladelse til etablering af en sø på op til 150 m2 20-04-2017 18-05-2017
Staby Kirkevej 10A, 6990 Ulfborg - Ny birumsbygning 11-04-2017 09-05-2017
Lystlundvej 2, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af maskinhus m.m. 11-04-2017 09-05-2017
Skorkærvej 3, 6990 Ulfborg - Lovliggørelse af skur 11-04-2017 09-05-2017
Abildholt Hedevej 6, 7500 Holstebro - Shelters samt ombygning af udhus til grovkøkken 10-04-2017 08-05-2017
Krogslundvej 2, Hvam, 7500 Holstebro - Planlovstilladelse til etablering af et nyt vandhul 06-04-2017 04-05-2017
Bakgårdsvej 2c, 7500 Holstebro - Landzonetilladelse og dispensation efter Naturbeskyttelseslovens §§ 3 og 16 til oprensning og udvidelse af sø 04-04-2017 03-05-2017
Geddalvej 63, 7830 Vinderup - Generationsskiftebolig 31-03-2017 28-04-2017
Vesterhavsgade 4, Thorsminde, 6990 Ulfborg - Ændret anvendelse til bolig 31-03-2017 28-04-2017
Hvejnkjærvej 3, 7830 Vinderup - Stuehus, samt flytning af maskinhus 31-03-2017 28-04-2017
Skalstrupvej 10, 7570 Vemb - Lovliggørelse af madpakkehus 30-03-2017 27-04-2017
Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af om- og tilbygninger bygning 3 29-03-2017 26-04-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Byggeri og Ejendomme

E-mail: byggeriogejendomme@holstebro.dk 

E-mail BBR: bbr@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7550

Kirkestræde 11
7500 Holstebro