Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Landzonetilladelser

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser fra Byggeri og ejendomme / Natur og Miljø efter Planloven og Planloven / Naturbeskyttelsesloven, hvor begge love er repræsenteret. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister– hvis der kan klages, hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Byggeri og ejendomme på Tlf.: 9611 7550 eller pr. mail til byggeriogejendomme@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af boligareal på 1. sal i bygning 2 24-03-2017 21-04-2017
Nibsbjergvej 22, 7500 Holstebro - Lovliggørelse af regnvandsbassin 24-03-2017 21-04-2017
Krogslundvej 4, 7500 Holstebro - Udstykning af vindmølleparcel 24-03-2017 21-04-2017
Idomlundvej 23A, 7500 Holstebro - Hytter ved Plexus 24-03-2017 21-04-2017
Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg - Etablering af 2 søer inden for fortidsmindebeskyttelseslinie 16-03-2017 13-04-2017
Munkbrovej 27, 7500 Holstebro - Garage 02-03-2017 31-03-2017
Sønderkærvej 8, 6990 Ulfborg - Planlovstilladelse til ny sø på op til 200 m2 28-02-2017 28-03-2017
Lindholtvej 1, 7830 Vinderup - Planlovstilladelse til sø 27-02-2017 27-03-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Byggeri og Ejendomme

E-mail: byggeriogejendomme@holstebro.dk 

E-mail BBR: bbr@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7550

Kirkestræde 11
7500 Holstebro