Holstebro Kommune

Lars Møller - Kommunaldirektør

subpage-img

Kommune betyder fællesskab. 1. januar 2007 indgik tre kommuner i et nyt fællesskab – Holstebro Kommune. Holstebro Kommune hænger godt sammen. Både indadtil og udadtil.

Indadtil betyder fællesskabet, at borgerne skal være i centrum. Vi skaber sammen grundlaget for, at kommunen kan yde den enkelte borger en god service. Ikke alle har behov for de samme ydelser fra deres kommune, og der er ikke frit valg på alle hylder. Som ansatte i Holstebro Kommune skal vi yde hjælp til selvhjælp, så den enkelte borger i videst muligt omfang kan betjene sig selv. Og når der er et særligt behov for hjælp og støtte, skal vi træde til med ekstra kræfter. Det er kommunens vigtigste rolle indadtil i fællesskabet.

Udadtil betyder fællesskabet, at vi trækker på samme hammel i Holstebro Kommune – borgere, erhvervsliv, foreninger, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner osv.

De ting, vi i fællesskab bygger op og er stolte af, skal vi sammen fortælle vores omgivelser om, så endnu flere får lyst til at bo, arbejde og leve i Holstebro Kommune. Det skaber udvikling. Som ansatte i kommunen skal vi også medvirke aktivt i denne rolle – til fællesskabets bedste.

Som kommune skal vi sige, hvad vi gør og gøre, hvad vi siger.

Kontakt

Lars Møller

Kommunaldirektør

Tlf. 96117000

kommunen@holstebro.dk