Holstebro Kommune

Ledelse

subpage-img

Ledelse i Holstebro Kommune.

Holstebro Kommunes Ledelsesværdier er udgangspunktet for al ledelse på alle niveauer i organisationen.
Vi prioriterer ressourcer til at skabe optimale rammer for udøvelse af ledelse, for udvikling af lederrollen og for udvikling af den enkelte leder. 

Den kommende leder.

Holstebro Kommune har udviklet et målrettet udviklingsforløb til de medarbejdere i organisationen, som udviser interesse og talent for ledelse.
Forløbet "Morgendagens Ledere" er beskrevet under kursustilbud til medarbejdere

Den nye leder.

Nye ledere introduceres til ledelse i Holstebro Kommune bl.a. via deltagelse i et tværfagligt og tværorganisatorisk introduktionsforløb, som afholdes hvert år.
Det er formålet, at de nye ledere opøver et tværfagligt fokus, danner netværk og deler viden til gavn for hele organisationen, og etablerer et vedholdende fokus på udvikling af egne lederkompetencer og muligheder i organisationen.
I introduktionsforløbet arbejdes bl.a. med det overordnede politiske og administrative system, kerneopgaver, ansvar og opgaver i de enkelte forvaltninger og rammer for det personlige lederskab, ledelse og kommunikation.

Videreuddannelse for ledere.

Holstebro Kommune tilbyder forskellige former for efter-videreuddannelse for ledere.
Eksempelvis udbydes UniQ Lederdiplom uddannelsen to gange om året, og er et fælles uddannelses- og udviklingsprogram for kompetenceudvikling af ledere.
Bag uddannelsen står 8 kommuner (Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Ikast-Brande, Skive og Viborg kommune) og to uddannelsesinstitutioner (VIA University College og Århus Universitet/Handels- og Ingeniørhøjskolen - AU/HIH i Herning).
Diplomuddannelsen i ledelse er en formel lederuddannelse på i alt 60 ECTS-point.

Direktører og chefer ved Holstebro Kommune tilbydes (så vidt det ressourcemæssigt er muligt) den Fleksible Masteruddannelse i Ledelse (FMOL) på 60 ECTS.

 

 

 

Kontakt

HR-Udvikling

HR-Udvikling
Biblioteksbygningen, 1. sal
7500 Holstebro

Organisation.personale@holstebro.dk
Tlf. 96117521