Holstebro Kommune

Leder- og Instruktøruddannelse

subpage-img

Ønsker du at tage en uddannelse som leder- og eller instruktør, kan der gives tilskud efter følgende retningslinjer:
 

  • Tilskud ydes inden for den vedtagne ramme af Udvalget for Kultur og Fritid
  • Kurset skal afvikles i Danmark

 

Kursusafgift

Der ydes tilskud til max 90% af de samlede udgifter.

Der ydes ikke tilskud til kørsel.

Tilskud kan højst udgøre 90% af de samlede nettoudgifter pr. kursus, idet eventuelle tilskud fra anden side fradrages inden det kommunale tilskud beregnes.

Det tilskudsberettigede beløb kan maksimalt beløbe sig til 3.000 kr. pr. person pr. år.

 

Regler for tilskud

Ansøgning om tilskud for de kurser, der er gennemført i det forudgående kalenderår indsendes senest 1. april året efter.

Bilag vedr. kurser samt afholdte udgifter skal medsendes ansøgningen.

NB: Kultur- og Fritidsudvalget har på møde den 27. oktober 2015 besluttet at der fra og med den 1. august 2015 at ændre betingelserne for tilskud,. Det betyder, at der ikke længere gives tilskud til leder- og instruktøruddannelse - herunder unglederuddannelse - som foregår i skoleregi.

 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 1. april hvert år.

 

 

Sådan gør du

Udfyld Skema til ansøgning om leder- og instruktøruddannelse  og gem filen på din computer.

Indscan bilag og gem dem i en/flere filer på din computer.

Du skal nu udfylde nedenstående formular og vedhæfte ansøgning om leder- og instruktøruddannelse og bilag.

Foreningens navn 
Ansøgers mail 
Vedhæft ansøgningsskema 
Vedhæft indscannede bilag 
Vedhæft indscannede bilag 
Vedhæft indscannede bilag 

Kontakt

Kultur og Erhverv

Center for Sport og Fritid

Biblioteket, 
Kirkestræde 13, 1. sal
7500 Holstebro

fritidsafdelingen@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7534