Holstebro Kommune

Lev livet med diabetes - for borgere med dansk som andet sprog

subpage-img

Vi tilbyder et kursus for borgere med dansk som andet sprog. Formålet er at bibringe deltagerne viden om et liv med diabetes.

Kurset er for borgere, der har diabetes, er i risiko for at udvikle diabetes ellers som har diabetes i familien.

Forløbet

Formålet er at give deltagerne idéer og inspiration til at leve livet med type 2 diabetes i hverdagen. I kurset arbejder deltagerne med emner som f.eks.:

  • forebyggelse af diabetes
  • type 2 diabetes og senkomplikationer
  • sammenhæng mellem motion, mad og diabetes?
  • hvilke muligheder har du for forandringer i dine hverdagsvaner?
  • hvilke muligheder har du for at deltage i aktiviteter og netværk i og omkring Holstebro?

Deltagerne er i høj grad med til at bestemme indholdet af forløbet, som består af både undervisning og dialog. Der lægges vægt på stor deltageraktivitet. Alle har tavshedspligt.

Forløbet består af

  • 1 individuel afklarende samtale
  • 5 kursusgange som varer 2 timer hver gang 

Kan du deltage?

  • forløbet er for borgere med dansk som andet sprog bosat i Holstebro Kommune med type 2 diabetes og eller i risiko for at udvikle diabetes
  • forløbet er gratis
  • frugt og kaffe/te kan købes

Interesseret i et af vores tilbud?

Så er du altid velkomme til at kontakte os.

Vi kan kontaktes enten pr. mail: 

sundhedscenter@holstebro.dk 
eller på
tlf.: 9611 4850,

hvis du ønsker informationer om hold, at få formidlet en kontakt til en "fagperson" eller få reserveret en tid til en snak.

Du kontakter os og bestemmer derfor også, hvad vi skal tale om.

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhedsfremme og Forebyggelse
Stationsvej 33A
7500 Holstebro

sundhedscenter@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4850

Telefontid

Mandag - fredag kl. 08-10