Holstebro Kommune

Lev livet med smerter

subpage-img

Dette er et gratis kursus for dig, der lever med kroniske smerter.

Kursets formål

At du bliver i stand til at skabe en god hverdag med kroniske smerter, samt tage vare på dit eget helbred. Udgangspunktet for kurset er, at du selv kan gøre noget aktivt i din hverdag for at opnå livskvalitet og håndtering af din smertetilstand.

Kursets indhold

Undervisning i håndtering af smerter under emnerne:

  • smertefysiologi
  • energiforvaltning
  • tankernes magt
  • værdier og ressourcer
  • vaneændring
  • afspænding, hvile, søvn
  • hjælpemidler

Praktiske oplysninger

  • Kurset forløber over 9 uger med undervisning en gang om ugen i to timer samt én opfølgende undervisningsgang efter 3 mdr.
  • Kurset foregår som gruppeundervisning hos Sundhedsfremme og forebyggelse, Stationsvej 33A, 7500 Holstebro
  • Undervisningen varetages af personale fra smerteteamet, med efteruddannelse indenfor smertehåndtering

Information og tilmelding

Ved kontakt aftales tid til en samtale med en fagperson fra smerteteamet. Under samtalen tager du, sammen med fagpersonen, stilling til om kurset "Lev livet med smerter" er det rette tilbud til dig. Herefter kan fagpersonen bevilge dig kurset.  

Kontakt

Social, Sundhed og Arbejdsmarked

Sundhedsfremme og Forebyggelse
Stationsvej 33A
7500 Holstebro

sundhedscenter@holstebro.dk
Tlf.: 9611 4850

Telefontid

Mandag - fredag kl. 08-10