Holstebro Kommune

Løn- og arbejdsforhold

subpage-img

Løn- og arbejdsforhold

Som elev er du omfattet af FOA´s overenskomst som er en aftale mellem FOA og Holstebro Kommune, samt Erhvervsuddannelsesloven.

Du modtager løn under hele uddannelsesforløbet både i skole- og praktikperioder.

Link til lønsatser hos FOA.

Befordring

Aftale om befordringstilskud i skoleperioden:

Holstebro Kommunes betaler tilskud til din transport mellem skole og hjem, hvis den samlede afstand er mindst 20 km pr. dag. Den samlede transport er den korteste afstand fra din bopæl til skolen og hjem til bopælen igen.

I skoleperioden kan du få tilskud til transport for alle de dage, du møder op. Skolen indberetter beløbet til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Når kommunen modtager beløbet fra AUB, udbetales beløbet til eleven.

Kontakt

Børn og Unge

Pædagogisk administrativ konsulent
Inge Hansen

Inge.Hansen@holstebro.dk
Tlf.: 96115131