Holstebro Kommune

Medborgerskab i børnehøjde

subpage-img

Pengeløs bank med store værdier

Børnehaven Ellebæk i Holstebro har oprettet en ”bank” med bedsteforældre, som både børn, personale og bedsteforældrene selv har glæde af.

I Holstebro har børnehaven i Ellebæk oprettet en bedsteforældre bank, til stor glæde for både store og små.

Et af ”aktiverne” i Bedsteforældre-banken, Jytte Andersen, giver og får masser af smil og glæde – her sammen med Tobias og Mathias.  

Derfor har lederen og personalet taget en række medborgerskabs-initiativer. Deres formål er at gøre børnehaven endnu mere udadvendt, åbne den endnu mere op for omgivelserne og tilføre værdi for alle i lokalområdet. Bl.a. har børnehaven oprettet Bedsteforældre-banken.

Bedsteforældre-banken ”åbnede” i år efter sommerferien. Indeståendet er foreløbig på 15 bedsteforældre, og der er flere på vej. De hygger og leger med børnene i hverdagen og er med, når der er arrangementer. 

 Familie med hjerte

98 % af alle førstegangsfødende siger ja tak til ”Familie med hjerte”, der gør det nemmere at lykkes som nybagt familie gennem kursus, opbygning af netværk og input - alt lige fra socialrådgivere og bankrådgivere til jordemødre og jurister.

98 % af alle kommende førstegangsforældre tager i mod tilbuddet om at deltage i Familie med Hjerte, der både indeholder kurser, opbygning af netværk og input fra relevante fagpersoner. 

De fleste projekter har som regel en udløbsdato, og ”Familie med Hjerte” er ingen undtagelse. Men Holstebro Kommunes meget omtalte familiekursus er efter en tre-årig projektperiode født på ny som et permanent tilbud i sundhedsplejen.
 
Familie med Hjerte er mere familieforberedelse end fødselsforberedelse, mere familiegrupper end mødregrupper.
For selvom vejrtrækninger og bækkenbundsøvelser er vigtige, kan det også knibe med at få økonomi og juridiske forhold afstemt med den nye virkelighed.
 
Så foruden sundhedsplejerske og jordemoder underviser pædagoger, tale-hørekonsulent, ergoterapeut, tandplejer, familierådgiver, socialrådgiver, jurist og bankrådgiver deltagerne i at håndtere forandringer og udfordringer i livet som nybagt familie.

Læs hele artiklen om Familie med Hjerte.


Skoleelever tager ansvar for trivsel

På Halgård Skole er der valgt to trivsels-ledere i hver klasse fra 3. til 7. klasse. De forebygger mobning og sørger for, at alle er med i hyggen og legen i spisefrikvarteret.

Læs hele nyheden om trivselslederne på Haldgård skole.


Børn, pædagoger og forældre laver aftensmaden – sammen.

En forældresupportgruppe i Ellebækbørnehaven har taget initiativ til at arrangere fælles spisning en gang om måneden.

Forældrene kommer med råvarerne og i løbet af dagen forbereder børnene aftensmaden sammen med pædagogerne som en pædagogisk aktivitet. Når børnehaven lukker, laver forældre-supportgruppen maden færdig til stuens familier, der kommer og spiser. Alle hjælper med at rykke op bagefter.


Kontakt

Vibeke Juul Dalengaard

Udvikling og Strategi

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

medborgerskab@holstebro.dk
Tlf. 96117503