Holstebro Kommune

Medlemmer i Natur-, Miljø- og Klimaudvalget

subpage-img

Natur-, Miljø- og Klimaudvalgets medlemmer

  1. Karsten Filsø (F), Formand 
  2. Aksel Gade (V),  Næstformand   
  3. Finn Thøgersen (V)  
  4. Rasmus Gamst Beltofte (B)
  5. Lene Dybdal (A)     

 

Kontakt

Teknik og Miljø

Rådhuset

E-mail: teknik.miljoe@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7551

Kirkestræde 11
7500 Holstebro