Holstebro Kommune

Medlemmer af huslejenævnet

subpage-img

Det fælles Huslejenævn har følgende medlemmer:

  • Formand Henning Færmann, Hornshøjparken 43, 7500 Holstebro.
  • Repræsentant for udlejerne, Hans Lykkegård
  • Repræsentant for lejerne, Hanne Jacobsen
  • Social sagkyndig, Jens Meyhoff, Holstebro Kommune 
  • Suppleant for formanden, Jette Severinsen, Møllegården 235, 6933 Kibæk
  • Suppleant for udlejerrepræsentanten, Jan Sørensen
  • Suppleant for lejerrepræsentanten, Martin Hansen
  • Suppleant for social sagkyndig, Anette Colding Bruun, Holstebro Kommune.

Sekretariatsbetjeningen af huslejenævnet varetages for det fælleskommunale nævn af Holstebro Kommune og sekretariatet hører under Borgmesterkontoret i Holstebro Kommune.

 

Kontakt

Huslejenævnet for Struer og Holstebro Kommuner

Borgmesterkontoret

Kirkestræde 11
7500 Holstebro 

kommunen@holstebro.dk

Tlf.: 96117506
Fax: 96117002