Holstebro Kommune

Mejrup Øst

subpage-img

Der er ikke flere byggegrunde til salg i Mejrup.

Grundene er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 1101. Grundene må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse.

Der er ikke flere byggegrunde til salg i Mejrup.

Prisen er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning.

Grundene er ifølge lokalplanen etableret i et såkaldt LAR-område, der står for Lokal Afledning af Regnvand. Det betyder at overfladevand fra tagnedløb m.m. føres frem i åbne render på egen grund frem til grøfter langs vejene.

Om Mejrup Øst

I slutningen af 2015 bliver 90 nye byggegrunde sat til salg i Mejrup Øst ved Holstebro.

Se lokalplan med kort her.

Den nye del af boligområdet vil mod nord bestå af to boliggrupper á 12 grunde placeret omkring et fællesområde og mod syd af fire grupper á ca. 16 grunde - ud mod skråningen ned til Storå.

Når du bygger dit parcelhus, er det op til dig, om det skal være i 1 eller 2 etager. Dog må husets højde ikke overstige 8,5 meter.

Mange har i de seneste år monteret solfangere/solceller på deres parcelhuse. Hvis du også ønsker det, skal du fra begyndelsen tænke det ind i husets arkitektur på en naturlig måde.

Mejrups identitet

Mejrup er et lokalsamfund med sin helt egen dynamiske identitet. Tæt på Holstebros mange muligheder – og alligevel med sit eget blomstrende forenings- og fritidsliv.

Lokale beboere er ikke i tvivl om, hvad der betyder mest for dem: Beliggenheden, et aktivt fritidsliv, et trygt og sikkert stinet og naturen tæt på.

Et billede fra et af Mejrups mange nye kvarterer.

Et billede fra et af Mejrups mange nyere kvarterer.

Børnenes liv

Mejrup Skole er hverdagens omdrejningspunkt for godt 600 elever (fra 0. til 9. klasse).

De mindste beboere boltrer sig i vuggestuer og børnehaver, der omfatter Skovsneglen, Idrætsbørnehaven Springfrøen, Mejruphus Børnehave, Mejrup Skoles SFH1 "Nattergalen" og Mejrup Skoles SFH2 "Springbrættet".

Mulighederne

De ca. 3500 indbyggere i Mejrup har deres egen købmand, idrætshal, friluftsbad, kultur- og fritidscenter, idrætsområder med bl.a. kunststofbane til fodboldspillerne og sportsklubber. Mejrup Cykelclub er f.eks. kåret som Danmarks bedste i 2015.

Hvis man har ærinder i Holstebro, tager det kun 10 minutter til centrum i bil – og er man på cykel, kan man trygt bevæge sig på et veludbygget, oplyst cykelstinet.
 

Tilmeld nyhedsbrev

Få besked hver gang der kommer en ny byggegrund i udbud ved at tilmelde dig nyhedsmailen