Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Miljø

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Råstofloven, og Miljøvurderingsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Viborgvej 328, 7830 Vinderup - Indvindings- og nedsivningstilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt 22-09-2017 20-10-2017
Vindmøller ved Blæsbjerg. Afgørelse om VVM-tilladelse til fire vindmøller 22-09-2017 20-10-2017
Vindmølleområde ved Blæsbjerg. VVM redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133 - vedtaget endeligt 21-09-2017 19-10-2017
Byggemodning Alstrup - grundvandssænknings- og nedsivningtilladelse samt afgørelse om ikke VVM-pligt 14-09-2017 12-10-2017
Idom Kirkevej, nyt boligområde i Idom. Afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering 30-08-2017 27-09-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro