Holstebro Kommune

Bekendtgørelser - Miljø

subpage-img

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven, Vandforsyningsloven, Råstofloven, og Miljøvurderingsloven. Filerne ligger i pdf-format og du kan downloade dem ved at klikke på den enkelte fil. Oplysninger om klagefrister (hvis der kan klages), hvem der er klageberettiget og hvortil der skal klages, fremgår af de enkelte afgørelser.

Eventuelle spørgsmål til sagerne kan rettes til Natur og Miljøafdelingen på Tlf. 9611 7557 eller pr. mail til naturogmiljo@holstebro.dk.

 

Oprettelse

Høringsfrist

Åglimt 20, 7500 Holstebro - Tilladelse til grundvandssænkning 19-05-2017 16-06-2017
Torstedvej 1, Ulfborg. Ulfborg Skyttecenter. Revurderet miljøgodkendelse 18-05-2017 15-06-2017
Klimasikringsanlæg. Afgørelse om VVM-pligt 27-04-2017 26-05-2017
Vindmølleområde ved Blæsbjerg, sydvest for Idom. VVM redegørelse og miljøvurdering af kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan nr. 1133 - forslag. Offentligt møde den 23. maj 26-04-2017 21-06-2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Miljøgruppen

Mail: virksomhedsmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7567

Kirkestræde 11
7500 Holstebro