Holstebro Kommune

Mødedatoer for Udvalget for Kultur og Fritid

subpage-img

Mødedatoer for Udvalget for Kultur og Fritid i 2017

 • Mandag, den 16. januar 
 • Mandag, den 20. februar 
 • Mandag, den 27. marts
 • Mandag, den 24. april 
 • Mandag, den 15. maj
 • Mandag, den 29. maj
 • Mandag, den 19. juni 
 • Mandag, den 21. august 
 • Mandag, den 04. september 
 • Mandag, den 18. september
 • Mandag, den 23. oktober 
 • Mandag, den 20. november
 • Mandag, den 18. december 

Mødedatoer for Udvalget for Kultur og Fritid i 2018

 • Mandag, den 15. januar 
 • Mandag, den 19. februar 
 • Mandag, den 19. marts
 • Mandag, den 23. april 
 • Mandag, den 15. maj
 • Mandag, den 28. maj
 • Mandag, den 25. juni 
 • Mandag, den 20. august 
 • Mandag, den 17. september 
 • Mandag, den 22. oktober 
 • Mandag, den 19. november
 • Mandag, den 17. december 

Kontakt

Kultur og Erhverv

Ledelsessekretariatet

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kultur.fritid@holstebro.dk

Tlf: 9611 7535