Holstebro Kommune

Mødedatoer for Udvalget for Erhverv og Turisme

subpage-img

Mødedatoer for Udvalget for Erhverv og Turisme i 2017

 • Onsdag, den 25. januar
 • Onsdag, den 22. februar
 • Onsdag, den 22. marts 
 • Onsdag, den 26. april
 • Onsdag, den 31. maj
 • Onsdag, den 28. juni
 • Onsdag, den 30. august
 • Onsdag, den 27. september
 • Onsdag, den 25. oktober
 • Onsdag, den 15. november
 • Onsdag, den 06. december

Mødedatoer for Udvalget for Erhverv og Turisme i 2018

 • Onsdag, den 24. januar
 • Onsdag, den 21. februar
 • Onsdag, den 14. marts 
 • Onsdag, den 25. april
 • Onsdag, den 23. maj
 • Onsdag, den 27. juni
 • Onsdag, den 22. august
 • Onsdag, den 26. september
 • Onsdag, den 24. oktober
 • Onsdag, den 21. november
 • Onsdag, den 19. december

Kontakt

Borgmesterkontoret

Sekretariatet

Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro

kommunen@holstebro.dk

Tlf. 9611 7503