Holstebro Kommune

Move VIA Fun

subpage-img

Om projektet

Move VIA Fun er et projekt, der henvender sig til overvægtige 9-12-årige børn og deres forældre i Holstebro Kommune. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem Børn og Unge, Sundhedscentret og VIA University College i Holstebro. 

Formålet med projektet er at etablere et tilbud til overvægtige børn, som har brug for et springbræt til de eksisterende idrætstilbud og/eller et boost i forhold til deres selvopfattelse, trivsel og vægttab. I tilbuddet fokuseres der på, at børnene oplever glæden ved bevægelse i fællesskab med andre, og at de bliver præsenteret for sjove og alsidige bevægelsesformer, derunder lokale idrætsforeninger. Undervejs inddrages desuden aktiviteter vedrørende kost, individuelle målsætninger og forældreinvolvering. Disse elementer skal skabe mulighed for positiv udvikling af livsstil og reducering af børnenes overvægt.

Tidsplan

I 2018 oprettes to nye hold:
Hold 1: 20. februar - 19. juni
Hold 2: 21. august - 11. december

Første gang er mødested: VIA University College, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro. 

Tilmelding til Move VIA Fun:

Kontakt den lokale skolesundhedsplejerske på dit barns skole eller sundhedsplejen på telefon 9611 5300 i tidsrummet kl. 8.00-9.00.  

Aktiviteter

Bevægelse

Tilbuddet indebærer 1½ times sjov og alsidig bevægelse hver tirsdag. Børnene vil undervejs blive præsenteret for nogle af de lokale idrætstilbud i Holstebro Kommune. Konkrete idrætsaktiviteter vil bl.a. være: ridning, dans, springgymnastik, naturfitness, bueskydning, træklatring, amerikansk fodbold, Kidz-Zumba og svømning.

Kost

De deltagende familier får viden om kost og derudover får børnene mulighed for at deltage på en madcamp som en del af forløbet.

Samtaler

Børn og forældre deltager undervejs i forløbet i tre samtaler med den sundhedsplejerske, som er tilknyttet barnets skole Her hjælpes deltagerne til at sætte personlige målsætninger. 

Forældreinvolvering

Forældrene involveres i tilbuddet for at kunne give den nødvendige opbakning og støtte til barnet. Forældrene tilbydes en række forældrearrangementer med temaer som madkultur, familiedynamikker samt sjove aktiviteter sammen med børnene.

Instruktører

  • Celina Rud Gyde, fysioterapeutstuderende
  • Sara Overgaard, ergoterapeutstuderende

Kontakt

Børn og Unge

Projektleder
Henriette Madsen

Henriette.Madsen@holstebro.dk
Tlf.: 21189859