Holstebro Kommune

Nabo- og miljøgener

subpage-img

Klager over røg, støj, støv eller lugt

Miljøforhold som eksempelvis røg, støj og lugt kan genere omgivelserne. I visse tilfælde kan der være tale om så væsentlige gener, at kommunen kan gribe ind. Men kommunens indblanding i klagesager skal gerne være sidste udvej – du kan i mange tilfælde gøre meget selv for at få løst problemet. 

Gener fra virksomheder, naboer m.v.

Mange af os bor tæt på vores naboer. Ikke mindst i byerne og villaområder bor vi tæt, og kan komme til at genere eller føle os generet af hinanden. Der kan være tale om ildelugtende røg fra din nabos skorsten, vedvarende støj fra privat husdyrhold, larm fra nærliggende virksomheds ventilationsanlæg, støvende facaderenovering og mange andre forhold.

I tilfælde, hvor der er tale om væsentlige gener, kan kommunen gribe ind via lovgivningen. Men dette er ikke altid den bedste løsning på et problem. Med dialog kan de involverede parter ofte nå til enighed om at løse problemet. Husk også på, at den afgørelse, som kommunen måske ender med at træffe i en klagesag, ikke nødvendigvis falder ud til klagers fordel eller for det gode naboskab bagefter.

En miljøgene skal være "væsentlig", før kommunen med Miljøbeskyttelsesloven kan gribe ind og få genen afhjulpet. Hvornår/hvordan er en gene miljømæssig væsentlig? Det afhænger af den fagvurdering, som kommunen foretager. 
 

Tal selv med din nabo

Når det angår gener fra din nabo – uanset om din nabo er en privatperson eller en virksomhed - er en snak "over hækken" ofte den hurtigste og bedste måde at få løst problemerne på. Måske er din nabo slet ikke bevidst om, at der er et problem. De fleste mennesker er interesserede i at undgå nabostrid, og vil ikke bevidst genere deres omgivelser.

Hjælper det ikke at tale med naboen, så kan du herunder læse mere om forskellige typer af gener, og hvor du kan henvende dig, hvis du har problemer.
 

Støj og røg fra din nabo

 • Generes du af støj fra husdyrhold, skal du henvende dig til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling.
 • Generes du af støj fra beboere i boligforening og lejebolig i øvrigt, skal du henvende dig til boligforeningens bestyrelse/udlejer.
 • Generes du af støj fra plæneklippere og håndværktøj m.v. kan dette som udgangspunkt ikke påklages, med mindre der er tale om helt specielle forhold. Er der en grundejerforening, så rejs spørgsmålet her. Måske kan man blive enige om et sæt ”spilleregler” for anvendelse af støjende redskaber m.v.
   

Støj fra virksomheder og udendørs aktiviteter

 • Generes du af støj fra udendørs arrangementer (koncerter og lignende), skal du henvende dig til Holstebro Politi 
 • Generes du af støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber og lignende fritidsaktiviteter, skal du henvende dig til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling
 • Generes du af støj fra virksomheder, forretninger og lignende, skal du henvende dig til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling
   

Luftgener fra virksomheder

 • Generes du af lugt og røg/støv fra virksomheder, skal du henvende dig til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling.
 • Generes du af lugt fra restaurationer, cafe’er, pizzeriaer m.v., skal du henvende dig til Holstebro Kommunes Natur og Miljøafdeling.

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø

E-mail: naturogmiljo@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7557

Kirkestræde 11
7500 Holstebro