Holstebro Kommune

Naturpark Nissum Fjord

subpage-img

Nissum Fjord og opland er af Nissum Fjord Netværket foreslået som fremtidig Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. 

Friluftsrådet har i maj 2016 godkendt Pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord. Kommunerne og Netværket arbejde videre med henblik på godkendelse som fuldgyldig Naturpark.
 

Offentlig høring af forslag til Naturparkplan

Naturparkplanen er i offentlig høring i perioden 1. december 2017 til 26. januar 2018.

Lemvig og Holstebro Kommuner har i samarbejde udarbejdet en naturparkplan for den kommende Naturpark Nissum Fjord.

Naturparkplanen er et led i det fortsatte arbejde for at styrke kendskabet til Nissum Fjord gennem certificering som Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. Certificeringen skal understøtte udvikling af natur, kultur, friluftsliv og landbrugs- og turisterhvervet ved Nissum Fjord.

Du kan læse planen her eller hos Teknik & Miljø, hvor der ligger et trykt eksemplar.

Eventuelle høringssvar skal sendes via email til; naturogmiljo@holstebro.dk eller som papirbrev til; Holstebro Kommune, Teknik & Miljø, Natur- og Miljøafdelingen, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 26. januar 2018.
 

Lodsejermøde den 6. maj 2015

For at give en orientering om projektforslaget samt muligheder og formelle krav til en Naturpark, blev der afholdt lodsejermøde den 6. maj 2015 på Skærum Mølle. Formålet var desuden at få nogle umiddelbare tilbagemeldinger på en eventuel fremtidig Naturpark Nissum Fjord.

På grund af meget stor interesse for mødet var Lemvig og Holstebro Kommuner nødsaget til at stoppe for tilmeldinger. Interesserede som ikke havde mulighed for at deltage i mødet kan derfor læse et referat fra mødet her.

Holstebro Kommune takker deltagerne for den store interesse og engagement.

Borgermøde den 26. april 2016

På borgermødet holdt Kommunerne, Nissum Fjord Netværket, og Naturstyrelsen oplæg om Pilotprojekt Nissum fjord. Oplæggene er præsenteret i de nedenstående præsentationer. 
 

Kort over forslag til afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord

Forslag til områdeafgrænsning af Naturpark Nissum Fjord

Vandringer ved Nissum Fjord 2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro