Holstebro Kommune

Naturpark Nissum Fjord

subpage-img

Nissum Fjord og opland er af Nissum Fjord Netværket foreslået som fremtidig Naturpark under Friluftsrådets mærkningsordning. 

Friluftsrådet har i maj 2016 godkendt Pilotprojekt Naturpark Nissum Fjord. Kommunerne og Netværket arbejde videre med henblik på godkendelse som fuldgyldig Naturpark.
 

Lodsejermøde den 6. maj 2015

For at give en orientering om projektforslaget samt muligheder og formelle krav til en Naturpark, blev der afholdt lodsejermøde den 6. maj 2015 på Skærum Mølle. Formålet var desuden at få nogle umiddelbare tilbagemeldinger på en eventuel fremtidig Naturpark Nissum Fjord.

På grund af meget stor interesse for mødet var Lemvig og Holstebro Kommuner nødsaget til at stoppe for tilmeldinger. Interesserede som ikke havde mulighed for at deltage i mødet kan derfor læse et referat fra mødet her.

Holstebro Kommune takker deltagerne for den store interesse og engagement.

Borgermøde den 26. april 2016

På borgermødet holdt Kommunerne, Nissum Fjord Netværket, og Naturstyrelsen oplæg om Pilotprojekt Nissum fjord. Oplæggene er præsenteret i de nedenstående præsentationer. 
 

Kort over forslag til afgrænsning af Naturpark Nissum Fjord

Forslag til områdeafgrænsning af Naturpark Nissum Fjord

Vandringer ved Nissum Fjord 2017

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro